mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Betonhuis - Betonmortel (VOBN)

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) verenigt 120 aangesloten betoncentrales en bevordert het gebruik van betonmortel in bouwwerken en constructies. Sinds 1 december 2017 is VOBN een sectorvereniging in het Betonhuis.

VOBN-TruckmixerVOBN vertegenwoordigt 22 betonmortelfabrikanten, ruim 120 betonmortelcentrales

Kerntaken VOBN, sector betonmortel in Betonhuis

Met de bij VOBN aangesloten bedrijven wordt intensief samengewerkt, zodat er continu een gegarandeerde kwaliteit betonmortel op de Nederlandse markt verkrijgbaar is en dat betonmortelinnovaties aansluiten bij de (bouw)ontwikkelingen. Het beleid en de activiteiten van de vereniging worden bepaald door het bestuur en de Algemene Vergadering, die zich daarbij laten adviseren door een aantal werkgroepen. De kerntaken zijn:

 • Belangenbehartiging;
 • Brancheontwikkeling;
 • Promotie;
 • Individuele en collectieve ledendiensten.

Het kantoor van VOBN is gevestigd in het Betonhuis en vormt onder leiding van de sectormanager betonmortel, het uitvoerend orgaan. In december 2017 heeft VOBN zich aangesloten bij het Betonhuis en heeft zes pijlers met de bijbehorende activititeiten in haar sectorplan geformuleerd.

Pijler I: Lobby

 • VOBN behartigt de belangen van de leden bij de totstandkoming van wet- en regelgeving en overheidsbeleid en werkt samen met Betonhuis
 • VOBN onderhoudt internationale contacten in de betonmortelindustrie mede, doordat zij lid is van de European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO).
 • VOBN werkt nauw samen met andere industrieën in de bouw, zie samenwerking.

Pijler II: Promotie betonmortel

 • VOBN ontwikkelt samen met haar leden kennisdocumenten en publicaties die informatie verschaffen over het bouwen met betonmortel en die het verwerken van betonmortel bevorderen. Voorbeelden zijn o.a. de Betonbouwgids.
 • VOBN is initiatiefnemer en eigenaar van het keurmerk CSC.
 • VOBN bevordert onderzoek naar nieuwe of verbeterde toepassingsmogelijkheden van betonmortel.
 • VOBN draagt bij aan de ontwikkeling van leermiddelen voor onderwijsinstellingen en technische, commerciële en managementopleidingen.

Pijler III: Externe afspraken

 • VOBN behartigt de belangen van de leden bij de totstandkoming van de cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen. Zie ook dossier CAO.

Pijler IV: Brancheontwikkeling

 • De Arbocatalogus Betonmortel is van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de betonmortelsector om gezond en veilig te kunnen werken. De arbocatalogus is ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en VOBN.
 • Verkoopvoorwaarden.
 • RI&E.
 • Branchemeetlat.
 • Lidmaatschap MVO Nederland.

Pijler V: Organisatie

 • VOBN biedt een platform voor medewerkers die werkzaam zijn in de betonmortelindustrie.
 • VOBN organiseert voor haar leden diverse themadagen (kennisdeling).
 • VOBN heeft verschillende werkgroepen, o.a. betontechnologie en veiligheid.

Pijler VI: Dienstverlening naar leden

 • VOBN bevordert onderzoek naar nieuwe of verbeterde toepassingsmogelijkheden van betonmortel.
 • De sector is initiatiefnemer en eigenaar van de betonmortelstatistiek.
 • Onder de noemer Ferry Slim heeft VOBN diverse communicatiemiddelen en veiligheidsinstrumenten ontwikkeld.
 • Met een digitaal benchmarkprogramma worden CO2, grondstofverbruik en energieverbruik gemonitord.
Delen:

Contact Betonhuis

Paul Ewalds

Betonhuis betonmortel

Sectorsecretaris

tel. 0348 48 44 05

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.