mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Samenwerking overige partijen

Logo_ARBOUW_150x39

 

Arbouw www.arbouw.nl

Het bevorderen van gezond en veilig werken in de bouwnijverheid. Arbouw doet onderzoek naar gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en geeft voorlichting aan werkgevers, werknemers, arbodiensten en onderwijsinstellingen. 


 

Logo_Betoniek_150x39

 

www.betoniek.nl

Kennis delen over technologie en uitvoering van beton, dat is waar Betoniek Vakblad voor staat. Ook de leden van Betonhuis hebben kennisdeling hierover hoog in het vaandel staan. Dit gemeenschappelijke belang vormde de aanleiding voor een partnership tussen de vereniging en Betoniek. Met ingang van nummer 3 uit 2014 is de samen­wer­king een feit.

Met het partnership willen Betonhuis (sector betonmortel) en Betoniek elkaar versterken. Een van de resultaten van de samenwerking is een vraag- en antwoordrubriek in ieder nummer van Betoniek Vakblad, verzorgd door deskundigen uit de betonmortelindustrie. In deze rubriek komen heel praktische onder­wer­pen aan bod, van verharding tot ontkisting, van storten tot trillen. Met deze informatie hopen de partners een bijdrage te leveren aan kwaliteit, efficiency en duurzaamheid van bouwen met beton.


 

Logo_NEN_150x39

 

NEN Nederlands Normalisatie-instituut www.nen.nl
Het tot stand brengen van afspraken tussen de belanghebbende partijen op velerlei (technisch) gebied en het vastleggen van deze afspraken in normen; Het zorgdragen voor een actieve inbreng van Nederlandse belanghebbenden bij de totstandkoming van Europese (EN) en internationale (ISO) normen, vooral daar waar erkende nationale belangen in het geding zijn; Het toepassen van normen bevorderen.

Betonhuis is vertegenwoordigt in diverse normcommissies en draagt bij aan de financiering van deze commissies. De vergetenwoordiger levert kennis uit de branche en bewaakt de belangen van de leden van Betonhuis.


 

Logo_CROW_150x39

 

 

CROW Kennisplatform voor infrastructuur www.crow.nl
CROW is een organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Betonhuis neemt deel aan het ontwikkelen van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken voor de thema's Openbare ruimte, Mobiliteit & Transport, Verkeerstechniek, Infrastructuur.


 

Logo-Partner_MVO_NL-150px

 

 

MVO Nederland www.mvonederland.nl
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Betonhuis is vanaf het eerste uur partner van MVO-Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In samenwerking met MVO-Nederland zijn stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een MVO-agenda voor de Betonhuis-leden die verder is vertaald in concrete stappen zoals het in 2012 gelanceerde keurmerk (Beton Bewust) CSC. 
Betonhuis neemt deel aan het MVO Netwerk Beton en is als zodanig ook betrokken bij de Green Deal Beton www.mvonederland.nl/mvo-netwerken/mvo-netwerk-beton.


Logo_Stutech_150x39

 

 

STUTECH Studievereniging Betontechnologie www.stutech.nl

Uitwisselen van kennis over betontechnologie en gezamenlijke studies, zowel in theorie als praktijk. Uitdragen van verworven kennis door middel van lezingen, excursies en dergelijke.

Veel betontechnologen werkzaam bij Betonhuis-leden zijn lid van Stutech en dragen bij aan de kennisontwikkeling.


 

Logo_Stubeco_150x39

 

 

STUBECO Studievereniging Uitvoering Betonconstructies www.stubeco.nl
Uitwisselen van kennis voor het bevorderen en verbeteren van uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin. Hierbij ligt het accent op kennis van hulpconstructies, bekisting, wapening, betonmortel en arbeidsomstandigheden.

Betonhuis onderhoud contact met Stubeco en draagt gericht bij aan kennisontwikkeling en studiecellen.


 

Logo-BV-150px

 

 

Betonvereniging www.betonvereniging.nl
Bevorderen van het verantwoord gebruik van beton door middel van kennisoverdracht en het (doen) genereren van kennis. 

Er vindt op regelmatige basis afstemming en overleg plaats met de Betonvereniging.


 

Logo-Partner-DG_cymk_150px

 

 

DuurzaamGebouwd.nl www.duurzaamgebouwd.nl
Informeren en inspireren van de professional door nieuws, visies van experts, interessante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven.

Leden aangesloten bij Betonhuis onderscheiden zich als duurzaam bouwen professionals. Betoncentrales met het keurmerk CSC hebben met Duurzaam Gebouwd een platform waar zij de kennis over beton kunnen delen.


 

Logo_SKBNN_150x39

 

 

Stichting Kwaliteitsdienst Beton www.kwaliteitsdienstbeton.nl

Centraal noordelijk laboratorium voor betonresearch, schadeanalyse, adviezen en begeleiding met betrekking tot betontechnologische vraagstukken. 

 

 

Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.