mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Europese betonmortelorganisatie

De European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO) vertegenwoordigt de Europese nationale brancheorganisaties van betonmortelfabrikanten.

VOBN-ERMCOERMCO vertegenwoordigt de betonmortelindustrie bij relevante Europese Commissies.

Het doel van ERMCO is het bevorderen van de belangen en het bewaken van de normen van de betonmortelindustrie, in het belang van de leden, de afnemers en de Europese bouwindustrie in het algemeen. De federatie werd in 1967 opgericht en telt momenteel 24 leden:

  • 21 leden uit de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) plus Israël, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.
  • 2 associate leden: de federatie van betonmortelindustrie bonden van Zuid Amerika en de Bond van betonmortelproducenten van de Verenigde Staten.
  • 1 corresponderend lid uit Rusland.

ERMCO vertegenwoordigt de betonmortelindustrie bij CEN (Europese Normalisatie-instituut) en andere relevante Europese Commissies, met name op het gebied van standaardisatie, certificering en het milieu. ERMCO speelt een belangrijke rol in het opstellen van realistische normen voor kwaliteitscontrole en milieubescherming voor de betonmortelproductie. Daarnaast is ERMCO zich bewust om op verantwoorde wijze om te gaan met vraagstukken die betrekking hebben op duurzaam bouwen.

VOBN is lid van ERMCO en hierdoor volgen de bij VOBN aangesloten bedrijven de laatste ontwikkelingen in Europa en hebben zij een stem in de besluitvorming van Europese Wet- en Regelgeving.

Meer informatie

Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.