mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Werkgevers betonmortel zoeken naar vernieuwing

VOBN heeft onlangs in een brief aan vakbonden laten weten dat werkgevers de per 1 januari 2013 van rechtswege geëindigde cao niet meer in zijn huidige vorm willen verlengen.

Beton_Nieuws_VOBN_CAOIn de brief hebben werkgevers de wens uitgesproken dat er wellicht in de toekomst alsnog voldoende draagvlak zal ontstaan om te komen tot een vorm van collectiviteit, bijvoorbeeld door aansluiting bij een grotere cao of bedrijfs cao's. Foto: VOBN

In 2012/2013 hebben cao-partijen onder leiding van een onafhankelijk deskundige een zgn. wasstraattraject doorlopen. Doel hiervan was enerzijds om meer begrip van elkaars situatie te krijgen en anderzijds om te komen tot afspraken over modernisering van een verouderde cao, zodat deze beter zou aansluiten bij de huidige betonmortelsector. 

Ondanks dat partijen tijdens het project weliswaar meer begrip hebben gekregen voor elkaars situatie, hebben de daarop volgende, intensieve onderhandelingen helaas niet geleid tot concrete, vernieuwende afspraken. De laatst afgesloten cao is per 1 januari 2013 geëindigd. 

Innovatie in de betonmortelsector

In de brief hebben werkgevers de wens uitgesproken dat er wellicht in de toekomst alsnog voldoende draagvlak zal ontstaan om te komen tot een vorm van collectiviteit, bijvoorbeeld door aansluiting bij een grotere cao of bedrijfscao's. Verder staat in de brief dat werkgevers de meerwaarde van een cao onderkennen, indien hierin goede, collectieve afspraken gemaakt kunnen worden die leiden tot innovatie in de sector.

Tenslotte is aan vakbonden voorgesteld om afspraken te maken over de afwikkeling van de financiële verplichtingen, voortvloeiend uit het Sociaal Fonds Mortel en de Aanvullingsregeling 55min.

Download de brief

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.