mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Premie Sociaal Fonds Mortel valt binnen de nawerking van de cao

De VOBN moet medewerking verlenen aan het overleg met de vakbonden om tot overeenstemming te komen over het bijdragepercentage dat bestemd is voor het Sociaal Fonds Mortel (SFM). De Rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, heeft dit op vrijdag 13 maart 2015 bepaald.

Beton_Nieuws_rechtbankDe nawerking van de betonmortel-cao blijft van kracht zolang er nog geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. FNV Bouw en VOBN moeten binnen twee weken met elkaar om de tafel.

FNV had een kort geding aangespannen tegen VOBN om de werkgevers te verplichten de door het Bestuur van het SFM voorgestelde premie voor 2015 te bekrachtigen. Volgens het FNV was dit namelijk een nawerking van de beëindigde cao. Werkgeversstandpunt was dat niet alle bepalingen uit de cao nawerking hebben. Nu de rechter heeft aangegeven dat werkgevers zijn gehouden om binnen 2 weken in gesprek te gaan met het FNV om de premie vast te stellen, zullen zij dit ook doen. Daarnaast zal VOBN bestuderen of zij tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep zal gaan.

De cao betonmortel

De cao mortel 2011-2012 kende een looptijd tot 31 december 2012. Beide partijen zijn er – meer dan twee jaar na afloop van die cao – niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao. VOBN heeft eind 2014 aangegeven geen nieuwe betonmortel cao meer te willen afsluiten.

Wat betekent voor de werknemers?

Het SFM zorgt voor het uitvoeren van enkele artikelen uit de cao, bijvoorbeeld de eenmalige aanvulling op de WW-uitkering.  Voor werknemers, die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2013, verandert er niets.

 

 

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.