mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Partijen betonmortel CAO onverrichter zake naar huis

Veenendaal 15 oktober - Vandaag zijn de partijen betrokken bij de onderhandelingen over de cao voor de Mortel en Morteltransportondernemingen onverrichter zake naar huis gegaan. Op de agenda stonden twee hoofdonderwerpen, het uurspaarmodel en de reistijd- en reiskostenregeling. Op beide onderwerpen werd geen consensus bereikt.

Nieuws_mortel_cao_2Mortel cao opgeschort. Foto VDH

Naast een aantal punten met betrekking tot het uurspaarmodel waar alle partijen hetzelfde over dachten, lagen tevens veel standpunten van werkgevers en vakbonden zo ver uit elkaar dat er vandaag geen consensus bereikt kon worden. Werkgevers willen een flexibel urenspaarmodel met een plafond van 90 uur waarboven te allen tijde overwerkuren worden uitbetaald. Uit deze urenspaarbank met een plafond van 90 uur kunnen dan continu uren, halve dagen en hele dagen worden gespaard en worden opgenomen. Werknemers daarentegen willen uren sparen tot een maximum van 80 uur per jaar. Dus 80 uur sparen en opnemen tegenover continu sparen en opnemen.

Een ander geschilpunt was dat werkgevers de gespaarde uren zouden willen inzetten in uren, halve of hele dagen om zo nog beter te kunnen anticiperen op de wensen van de klant. Inzet in uren was voor de vakorganisaties ook een brug te ver en wat hen betreft onbespreekbaar.

Wel was er overeenstemming dat voor welk systeem er ook gekozen zou worden, er na een jaar zou worden geëvalueerd op effectiviteit. Vakorganisaties gaven aan dat als werkgevers vast zouden houden aan én een flexibel urenspaarmodel én met opname in uren het wat hen betreft een "No Go" zou zijn.

Vakorganisaties vroegen ter compensatie van het voorstel een eenmalige financiële bijdrage van een 0,25% van het jaarsalaris en een structurele verhoging van 3,5% voor een nieuw te sluiten cao met een looptijd van twee jaar, die dan op 31-12-2014 zou expireren. Een voor werkgevers onoverkomelijke bijdrage in deze tijd waarin bedrijven het erg moeilijk hebben en bezig zijn met overleven. Werkgevers waren eventueel wel bereid na te denken over een eenmalige bijdrage voor deelnemers aan het uurspaarmodel mits deze dan wel aan hun voorwaarden zou voldoen. Over de reistijd en reiskostenvergoeding is niet meer gesproken.

Uiteindelijk bleek dat er vandaag geen mandaat was om af te wijken van zienswijzen, waardoor partijen hebben besloten een achterban raadpleging te houden en elkaar medio november te informeren over de bevindingen.

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.