mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Onderzoek naar alternatieve klinker- en cementsoorten

Betonhuis neemt het initiatief om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Het onderzoek gaat deel uitmaken van het programma van het Bouw- en Technologie Innovatie Centrum. 

Nieuws_Beton_Geopolymeer volledig circulair

Roadmap Betonhuis sluit aan bij Betonakkoord

Het Betonhuis ontwikkelt een roadmap die aansluit bij het Betonakkoord. Dit akkoord is vandaag door de overheid, een deel van de betonindustrie en opdrachtgevers in de bouw ondertekend. "Het Betonakkoord is een mooie stap in de verduurzaming van Nederland.", aldus voorzitter Rob van Gijzel. "De betonsector staat voor een uitdaging om de Nederlandse milieudoelstellingen te behalen. CO2 besparing en circulariteit staan hierbij hoog op de agenda. Om invulling te geven aan het Betonakkoord wordt een roadmap ontwikkeld. Betonhuis heeft hiervoor samen met haar leden uitgangspunten geformuleerd."

Rob van Gijzel, voorzitter Betonhuis
 

CO2 besparing en circulariteit staan hoog op de agenda".

 

Ontwikkeling roadmap Betonhuis

Voor de ontwikkeling van de roadmap van Betonhuis zijn een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd. Zand, grind en kalksteen zijn geen schaarse grondstoffen en de winning ervan draagt bij aan biodiversiteit. Bij hergebuik van beton geldt dat de toepassing met de laagste milieubelasting als eerste in aanmerking komt. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt afgesproken om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Ook stelt Betonhuis een eenduidige uitvraag van MKI voor, die geen negatieve effecten mag hebben op de recyclebaarheid. Voor de Nederlandse betonsector is er een gezamenlijk belang om de CO2 reductie in het buitenland te bevorderen. Hiervoor wordt de Rijksoverheid gevraagd zich met kracht in te zetten voor een Europees Level Playing Field.

Naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Ron Peters

Betonhuis

Directeur

tel. 0348 48 44 00

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.