mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Nieuwe MRPI Bladen voor metsel-, voeg- en lijmmortels beschikbaar

De Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO) stimuleert het gebruik van de producten zoals metselmortels, voegmortels, lijmmortels en betonreparatiemortels. De aangesloten leden hebben de objectieve milieudata van deze producten beschikbaar gesteld.

NeMO Uitreiking MRPIOp 20 januari 2015 heeft mevrouw ing. Jeannette Levels-Vermeer, directeur van stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI), de nieuwe milieudata uitgereikt aan de voorzitter van de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO), de heer Bas Huysma. Foto: VDH

 

 

NeMO vindt het belangrijk dat objectieve, transparante en verifieerbare informatie over de milieuprestatie van mortels voor de markt beschikbaar is. De keuze voor MPRI bladen is dan ook logisch, aangezien deze worden gemaakt op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA) die door een onafhankelijke partij wordt geverifieerd.

Bas Huysmans - Voorzitter NeMo

 

”Wij verwachten dat LCA en MRPI de enige standaard wordt voor de markt als het gaat over het bepalen van de duurzaamheid van mortels, en daarmee het woud van keurmerken en labels gaat vervangen”


De data van de volgende producten zijn beschikbaar gekomen en zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database van SBR: 

  • Zandcement in de sterkteklassen C12 en C16.
  • Metselmortel M5 en M10.
  • Voegmortel VH35.
  • Doorstrijkmortel M10.
  • Betonmortel C20/25.
  • Krimparme gietmortel K70.

De gegevens kunnen vanuit de Nationale Milieu Database door verschillende softwarepakketen zoals GPR bouwbesluit, BREEAM-NL, Dubocalc en GreenCalc+, worden gebruikt om de, bij een aanvraag van een bouwvergunning, wettelijk verplichte informatie over de milieuimpact van een bouwwerk te berekenen. NeMO spreekt de verwachting uit dat deze ontwikkeling zal bijdragen aan de verdere verduurzaming van de producten van de Nederlandse mortelindustrie.

Meer informatie NeMO

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.