mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Ketenconvenant tussen Dura Vermeer en VOBN ondertekend

Op de Betondag is een ketenconvenant ondertekend tussen Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV en de Vereniging van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) namens de keurmerkhouders Beton Bewust. Volgens beide partijen wordt meerwaarde in duurzaam bouwen met beton gerealiseerd die interessant is voor opdrachtgevers.

Beton_Nieuws_Ketenconvenant_01Age Vermeer, Hans Kooijman en Ron Peters bij het ondertekenen van het ketenconvenant tussen Dura Vermeer en VOBN. Foto's: VOBN  

Directeur Ir. Hans Kooijman ondertekende het ketenconvenant namens Dura Vermeer Beton –en Waterbouw, directeur VOBN drs. Ron Peters ondertekende het ketenconvenant namens alle keurmerkhouders.

Ron Peters - Directeur VOBN

 

Dura Vermeer is de eerste aannemer die een structurele samenwerking met Beton Bewust leveranciers met dit ketenconvenant bekrachtigt. Het laat zien dat keurmerkhouders een voorkeurspositie hebben. Tenslotte zijn het deze betonmortelfabrikanten die kennis en kunde bezitten over duurzaam bouwen met beton. Zij gaan en moeten dit nu verder met Dura Vermeer uitbouwen.”

 

Concreet betekent dit dat door de partijen overeenstemming wordt gezocht over de inhoud en het niveau van de aan het keurmerk verbonden eisen en de ontwikkeling daarvan. Ondanks de voorkeurspositie worden keurmerkhouders door Dura Vermeer uitgedaagd om het duurzaamheidsniveau telkens te verbeteren. Zij moeten dat ook aantonen. Eén van de punten is dat keurmerkhouders voor de te realiseren projecten aangeven hoeveel secundaire grondstoffen per geleverde m3 betonmortel wordt toegepast. Ook moeten zij de berekende hoeveelheid CO2 per geleverde m3 betonmortel opgeven.

Dura Vermeer rapporteert jaarlijks schriftelijk, zowel kwalitatief als kwantitatief, tenminste aan VOBN, op welke manier zij toeleveranciers van betonmortel hebben gestimuleerd hun inspanningen om duurzaam te produceren en hun expertise in te brengen om hoogwaardige bijdragen te leveren aan de duurzaamheid van bouwprojecten waarin beton wordt toegepast.

Het keurmerk Beton Bewust biedt producenten van betonmortel, opdrachtgevers en aannemerij een handelingsperspectief. Het keurmerk is een erkende standaard die betrokken partijen meerwaarde geeft in de context van het verduurzamen van de betonketen. Zo zijn keurmerkhouders Beton Bewust o.a. A-leveranciers in de zin van de door SKAO beheerde CO2-prestatieladder.

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.