mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

BRL voor milieuprestaties voor betonnen infraproducten

Betonhuis sector bestrating heeft samen met Kiwa een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonnen infraproducten te leveren onder toezicht van externe certificatie, de BRL K11002. Op 23 maart zijn de eerste certificaten uitgereikt aan zeven producenten.

Beton_BRL_BestratingDe eerste certificaten, op basis van BRL-K11002, zijn op 23 maart - door Kiwa - uitgereikt aan Struyk Verwo Infra, v.d. Bosch Beton, Verdoorn Beton, De Hamer Betonindustrie, Morssinkhof Groep, MBI en Betonfabriek Gebr. Langhout. Foto: Betonhuis

 Controle op grondstoffen en energieverbruik

De sectorvereniging Betonhuis Bestrating is de vereniging voor producenten van betonnen bestratingsmaterialen, voorheen BeST genoemd. Kiwa beoordeelt op de productielocatie onder meer hoeveel en welke grondstoffen de producent heeft gebruikt. En hoeveel en welke energie er is verbruikt in het productieproces. Met een certificaat op basis van BRL K11002 toont een producent van betonnen infraproducten aan dat het door hem gedeclareerde milieuprofiel overeenstemt met de daadwerkelijk geproduceerde producten. 

Hoe krijgt een producent een certificaat?

Allereerst stelt de producent een duurzaamheidsverklaring op. Er vindt een externe review van de MKI (milieukostenindicator) van de standaardproducten plaats. De MKI-waarde wordt berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclusanalyse. Hoe lager de waarde, hoe kleiner de milieubelasting. Kiwa controleert of de gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met door de producent gebruikte waarden om de MKI te berekenen. Na goedkeuring ontvangt de producent een systeemcertificaat. Kiwa voert vervolgens jaarlijkse controles uit. 

BRL voor opdrachtgevers

De BRL wordt bij opdrachtgevers zoals gemeenten onder de aandacht gebracht. Hen wordt geadviseerd om het certificaat bij deze BRL op te nemen in hun aanbestedingen. Dit zorgt ervoor dat de gevraagde data voor MKI en circulariteit worden gewaarborgd. 

Animatie BRL

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.