mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Loonsverhoging van 6% voor medewerkers betonpompbedrijven

CNV Vakmensen, FNV en de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven (BBB) hebben in oktober overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de betonpompbedrijven. De cao geldt formeel vanaf 1 september 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2019. 

Beton_Mebin_KRO_04In de cao zijn vakorganisaties en werkgevers de invoering van een spaarurensystematiek overeenge-komen. Foto: VOBNLoonsverbetering van 6%

Gedurende de looptijd van de nieuwe cao betonpompbedrijven krijgen werknemers een loons-verbetering van 6%. De salarisschalen, zoals deze per 1 juli 2012 nog deel uitmaakten van de cao voor de mortel- en morteltransportondernemingen, worden structureel verhoogd met:

  • 2,5% per 1 september 2017
  • 2% per 1 januari 2018
  • 1,5% per 1 januari 2019

Spaarurensystematiek

In de cao zijn vakorganisaties en werkgevers de invoering van een spaarurensystematiek overeenge-komen. Deze systematiek maakt het mogelijk om de interne flexibiliteit binnen betonpomp¬bedrijven te vergroten, met behoud van werkgelegenheid voor de vaste medewerkers.

Tegemoetkoming zorgverzekering

Voortaan komen werknemers in de betonpompbedrijven in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende zorgverzekering. De tegemoetkoming bedraagt € 100,- per verzekerde werknemer per jaar en wordt eenmaal per kalenderjaar in december uitbetaald.

Duurzame inzetbaarheid

Daarnaast hebben cao-partijen protocolafspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, de reparatie van het 3e WW-jaar, onwerkbaar weer en de Arbocatalogus, die van een branchespecifieke paragraaf voor betonpompbedrijven voorzien gaat worden. Deze protocolafspraken gaan als bijlage deel uitma-ken van de nieuwe cao.

Reparatie WW en pensioen

De cao-partijen hebben afgesproken om de duur en de opbouw van de WW te repareren, met inacht-neming van de handreikingen van de Stichting van de Arbeid. Voor de betonpompenbedrijven is van belang dat zij ten behoeve van deze reparatie bij één verzamel-cao aan kunnen sluiten. Werknemers in de betonpompbedrijven blijven pensioen opbouwen in de basisregeling van het Bedrijfstak¬pensioen¬fonds voor de Bouwnijverheid (bpfBouw).

De cao wordt aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken. Aan de minister zal worden gevraagd om de bepalingen in de cao algemeen verbindend te verklaren voor de gehele betonpompenbranche.

Branchevereniging Betonpomp Bedrijven

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.