mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Laatste marktcijfers voor de betonsector

In de maand september waren er de Buildsightdag, Prinsjesdag en de Bouwkennis jaarbijeenkomst. Het beeld is dat de economie dit jaar en volgend jaar harder groeit dan we gemiddeld zullen groeien tussen 2018 en 2021. Wat zijn de nieuwste bouwproductie, prognosecijfers en betoncijfers?

Beton_Nieuws_WoningnieuwbouwDe bouwproductie is in juli 2017 met 3% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. De omzet nam het meest toe bij algemene B&U bedrijven en afwerkbedrijven (beide +6,6%), gevolgd door de overige gespecialiseerde bouwers (+4%). Foto: VOBN

De Nederlandse economie groeit in 2017 flink door

De economische groei was in het tweede kwartaal (1,5% kwartaalop-kwartaal) uitzonderlijk en daardoor trekt de arbeidsmarkt in rap tempo aan. Doordat het aantal werklozen nog steeds in rap tempo aan het dalen is, is de overheid steeds minder geld kwijt aan werkloosheidsuitkeringen. Het gevolg daarvan is dat het begrotingstekort inmiddels omgeslagen is in een begrotingsoverschot. Daardoor komt er ruimte voor investeringen, hoewel het er op dit moment nog niet naar uit ziet dat ook de bouw hiervan zal gaan profiteren. Zo zijn er nog geen nieuwe stimulerings-maatregelen aangekondigd om bijvoorbeeld de woningvoorraad te verduurzamen. Het feit dat de beschikbare subsidie voor energiebesparende maatregelen na enkele maanden op was, toont wel aan dat een dergelijke subsidie gewenst is. Desalniettemin heeft de bouw momenteel de wind stevig in de zeilen. Zo zijn de orderportefeuilles goed gevuld en zorgt de aantrekkende vergunningverlening ervoor dat ook in de komende jaren er nog voldoende werk zal zijn voor bouwers.

De afgelopen periode is VOBN bij diverse bijeenkomsten aanwezig geweest. In het dossier marktcijfers en marktontwikkelingen vindt u downloads en de stand van onze branche. De managmentsamenvatting van Bouwkennis bestaat uit vier pijlers: economie, woningmarkt, bouwmarkt en bouwproductie. VOBN heeft ook de laatste visiedocumenten van Bouwkennis, diverse presentaties en Buildsight Monthly september geupload. Wij hopen dat we u met het plaatsen van deze documenten weer van dienst te zijn geweest.

 

De bouwsector

Inzoomend op de bouw vallen een aantal dingen momenteel op. De vergunningverlening in zowel de woningbouw als in de utiliteitsbouw groeit in de tweede helft van 2017 wederom
verder door, na een lichte stagnatie in vooral de woningbouw in de afgelopen maanden. Ten opzichte van een jaar geleden worden er op jaarbasis bijna 37% meer vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen en ruim 21% meer vergunningen voor utiliteitsgebouwen. Het toenemen van de vergunningverlening zorgt er dan ook voor dat de bouwproductie weer verder toeneemt. De omzet van bouwbedrijven nam in juli voor de dertiende maand op rij toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor. Daarnaast zijn de orderportefeuilles goed gevuld en hebben bouwers momenteel meer dan 9 maanden op de planken liggen. Deze hoeveelheid werk moet echter wel door een veel kleinere hoeveelheid bouwvakkers ten uitvoer gebracht worden.

Bijna geen geschikt personeel

Doordat veel bouwvakkers gedurende de crisis ontslagen zijn, is het nu voor veel bouwbedrijven erg lastig om geschikt personeel te vinden. Doordat ook de producenten van bouwmaterialen hun productie teruggeschroefd hebben, ontstaan er steeds meer materiaaltekorten en loopt de levertijd in rap tempo op. Het tekort aan personeel en materiaal kan in de komende tijd wel eens de groei van de bouwproductie gaan drukken. Zeker doordat het aantal vergunningen dat klaar ligt om opgepakt te gaan worden ook in de lift zit. Het is dus zaak dat zowel de uitvoerende partijen in de bouw als de leveranciers van de bouw in de komende maanden hun productie (verder) gaan opvoeren. Alleen dan kan de bouw in de komende jaren de opgaande lijn verder doorzetten. 

Speciale Themabijeenkomst leden VOBN

Op 2 november a.s. organiseert VOBN in samenwerking met Hendriks stalen bekistingstechniek en het Cement&BetonCentrum een themabijeenkomst over Het Beton van Morgen!

Programma  
Bron: VOBN
13:00 uur  Ontvangst met koffie en thee
13:15 uur  Opening en introductie, Klant van morgen, nieuwe wegen Hendriks Groep
Peter Kraaijenveld, Hendriks Groep 
13:30 uur   Prestentatie: Woningnieuwbouw -en utiliteitsnieuwbouwprognoses
Michel van Eekert, Buildsight 
14:00 uur   Presentatie: Onderzoek eindverbruik en toepassing cement en betonmortel in Nederland 
Wim Kramer, Cement&BetonCentrum 
14:30 uur   Pauze 
14:45 uur   Presentatie: Het betonnen ruwbouwproces in BIM
Daniel van Doorn, Hendriks stalen bekistingtechniek. 
15:15 uur   Presentatie: Nieuwe ontwikkelingen in (tunnel)gietbouw
Chris van Ree, Hendriks stalen bekistingtechniek. 
15:45 uur  Pauze 
16:00 uur  Rondleiding bij Hendriks en Precon in meerdere groepen 
17:00 uur   Netwerkborrel 
18:00 uur   Einde

 

Dossier marktcijfer -en marktontwikkelingen

Naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.