mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Nieuwe online versie van de CUR-Ontwerptool Groen Beton

Het milieuprofiel bepalen van betonmortel en betonproducten kan met de nieuwe versie CUR-Ontwerptool. De web based versie maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel van mengselsamenstellingen voor betonmortel en betonproducten te bepalen. Het mileuprofiel van beton kan ook worden uitgebreid met de verwerking en bekisting.

Betonfoto_september_2015_04

Tool voor het optimaliseren van milieuprofiel beton

De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze nieuwe versie. De CUR-ontwerptool zelf bevat een handleiding die de gebruiker stap voor stap via diverse schermen begeleidt bij het invullen van de tool met specifieke gegevens, zoals grondstoffen, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel worden zo zichtbaar. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Op die manier kan een milieuprofiel van een specifiek betonmengsel of -product worden geoptimaliseerd.

Resultaten vergelijken 

Wie met deze web based tool een milieuprofiel voor betonmortel of een betonproduct heeft bepaald, kan vervolgens verschillende resultaten met elkaar vergelijken en automatisch rapporten genereren. Gebruikers kunnen hun resultaten laten valideren door een extern reviewbureau. Deze validatie wordt door opdrachtgevers steeds vaker vereist als onderdeel bij inschrijvingen voor projecten. Indien nodig of gewenst kan de gebruiker de met de CUR-Ontwerptool berekende resultaten, na verificatie, laten opnemen in de Nationale Milieudatabase.

Rekenregels CUR-ontwerptool 

De tool, ontwikkeld door SGS INTRON, volgt de levenscyclusanalyse (LCA) benadering. Hij is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken, het SBK toetsingsprotocol, gegevens uit de Nationale Milieudatabase en natuurlijk basis LCA normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044. De CUR-Ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door IVAM.

 

De tool is te bestellen via www.ontwerptoolgroenbeton.nl. De kosten voor aanschaf zijn voor niet-leden eenmalig € 450,- excl. BTW voor de tool en € 25,- excl. BTW voor het methodologie-rapport, dat nodig is om een te reviewen versie van het milieuprofiel te kunnen maken. Bij aankoop van de tool door een bedrijf kunnen maximaal vijf medewerkers hiervan gebruikmaken. 

NB: Op 31 december 2017 heeft SBRCURnet haar activiteiten beëindigd en is de CUR ontwerptool Groen Beton overgenomen door Betonhuis. 

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.