mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Nieuw informatieblad beton veilig afleveren op de bouwplaats

Betonfabrikanten met het keurmerk Beton Bewust hebben een informatieblad ontwikkeld met daarop aandachtspunten voor het veilig afleveren en lossen op de bouwplaats. Uit ervaring van VOBN blijkt dat er met regelmaat sprake is van onveilige situaties op de bouwplaats.

Beton_Nieuws_Poster_VeiligBij het nieuwe informatieblad hoort een losplaats risico analyse en drie nieuwe veiligheidsposters voor bouwplaatsmedewerkers. Illustratie: Richard van der Pol

Arbeidsveiligheid als speerpunt Beton Bewust

De bouw is door de aard van de werkzaamheden een sector waar werknemers aan veiligheidsrisico's blootstaan. De belangrijkste knelpunten zijn vaak onveilige werksituaties. Gevolg hiervan is een relatief groot aantal arbeidsongevallen en daardoor een hoog (ziekte)verzuim. 

Arbeidsveiligheid is één van de speerpunten van het keurmerk Beton Bewust, een verantwoordelijkheid voor zowel opdrachtgever, aannemer en leverancier. Een goede aanpak voorkomt niet alleen ongevallen en persoonlijke (en financiële) drama's, maar verhoogt ook de kwaliteit van het werk en leidt tot een efficiënter en veiliger bouwproces. 

Samenwerking

Beton Bewust keurmerkhouders streven er naar om onveilige situaties vooraf te signaleren en te voorkomen, in nauwe samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij het afleveren, lossen en verwerken van beton. Het nieuwe informatieblad helpt daarbij. Onderwerpen als veilige opstelplaatsen, het terug kubelen van beton en voldoende zicht van de chauffeurs op de werkzaamheden tijdens het lossen, zijn onderwerpen die worden behandeld.

Download 

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.