mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Verschillende geluiden over het herstel van de bouw

Op 10 juni zijn de laatste bouwprognoses van Buildsight gepresenteerd. Volgens het onderzoeksbureau dreigt er een tweedeling te ontstaan tussen bouwbedrijven die profiteren van het herstel van de woningbouw en bedrijven die daar niet in slagen. Wat zijn de oorzaken? En wat zijn de gevolgen voor de betonmortelsector?

Beton_Nieuws_BAM_WooncollectieDe woningnieuwbouw zit in de lift , maar het aandeel appartementen staat sterk onder druk. Dit heeft gevolgen voor de bouwmethode gietbouw. Foto: VOBN

Stijging woningbouw, gunstig voor de betonsector?

Dankzij het aanhoudende, krachtige herstel van de woningmarkt is de vraag naar nieuwbouwwoningen sinds 2014 flink toegenomen. Vanaf het laatste kwartaal van vorig jaar heeft dat gezorgd voor een flinke stijging van de woningbouwproductie. De effecten van de groei van de woningbouw zijn groot en stuwen de economische groei in Nederland dit jaar naar twee procent. Dat is aanzienlijk meer dan waar eerder op werd gerekend. 

Groei woningbouw
Door de groei van de woningbouw wordt volgend jaar een productie gerealiseerd van meer dan 50.000 nieuwbouwwoningen. Dit jaar verwacht Buildsight een realisatie van 46.700 woningen en dat zijn er 550 meer dan eerder dit jaar werd voorspeld. Volgens het onderzoeksbureau stijgt het marktaandeel van prefabbeton in de woningbouw van 24,8 naar 26% en wint terrein ten koste van traditionele (stapel)bouwmethode. Ook gietbouw verliest wat terrein. Dit marktaandeel zakt van 28,3% naar 27%. Belangrijke oorzaak is daling van het aandeel meergezinswoningen. Voorspelde Buildsight eerder dit jaar nog een aantal van 17.950 woningen, de prognoses van juni komen op een aantal van 16.000 stuks (zie tabellen).

Daling appartementen
Hoewel er veel gebouwd wordt in of bij de grotere steden, is dit nog geen reden om meer appartementen te bouwen. Er wordt wel gestreefd naar hoge dichtheden eengezinswoningen (koopwoningen rond de € 200.000,- en met weinig grond). Naarmate bouwgrond schaarser wordt zal de bouw van appartementen weer toe kunnen nemen. Daar is echter nog geen sprake van. Op termijn zou de huursector weer een belangrijkere rol kunnen gaan vervullen, naarmate de economische groei zich voortzet en de toegankelijkheid van de sociale huursector verder wordt beperkt. Hierdoor zal op termijn het aandeel appartementen weer toe kunnen nemen. Dat zal dan echter pas na 2017 zijn. 

Utiliteitsbouw blijft achter

De voorraad werk binnen de utiliteitsbouw krimpt nog steeds. Ondanks het economische herstel en de groei van de investeringen worden er minder nieuwe bedrijfspanden gebouwd. Ondernemers zijn voorzichtig en zoeken de ruimte vooral binnen de huidige voorraad.

Michel van Eekert, directeur van Buildsight


"Productie en voorraad worden nu eerst geoptimaliseerd met investeringen in machines, automatisering en vervoersmiddelen. Daarna volgen pas de nieuwe gebouwen."


De aanhoudende krimp van de utiliteitsbouw is een belangrijke reden voor het feit dat grotere aannemers momenteel slechter presteren dan hun kleinere branchegenoten. Grote aannemers hebben bovendien last van oude projecten met grote risico's en kleine marges. Omdat het werk in de GWW-bouw ook niet voor het oprapen ligt, kan het huidige bouwherstel eenzijdig genoemd worden. De economie zal op een hoger niveau moeten draaien om ook voor de andere nieuwbouwsegmenten het herstel mogelijk te maken. Van Eekert verwacht dat dit punt in de tweede helft van dit jaar bereikt zal worden. "Als er straks weer meer bouwvergunningen aangevraagd worden voor nieuwe utiliteitsgebouwen, kan het zeker voor bedrijfsruimte hard gaan. Net als nu al in de woningbouw."

Gevolgen betonmortel

De betonmortelstatistiek van VOBN bevestigt het beeld van Buildsight. Op dit moment ligt het volume +/- 150.000 m3 lager dan vorig jaar (-9%, cijfers tot en met april 2015). Door de daling van het aandeel meergezinswoningen kunnen betonmortelbedrijven maar beperkt profiteren van de groei in het woningbouwsegment. Daarnaast zijn de daling in de GWW-sector en het achterblijven van de groei in de utiliteitsbouw de oorzaken voor minder volume dan in 2014. Meer informatie staat in het dossier Marktontwikkelingen (alleen toegangkelijk voor leden van VOBN).

Nederland 20142015 Q12015 Q22016
Totalen in NL Q1 en Q2 (stuks) Bron: Buildsight - Juni 2015
Eengezins/grondgebonden  23.050  28.300  30.700  35.950
Meergezins 16.450 17.950 16.000  16.550
Totaal 39.500 46.250  46.700  52.500

 

Nieuwbouw 20142015 Q12015 Q22016
Aantal woningen per regio - Bron: Buildsight Juni 2015
Noord   3.075  3.750  3.800  4.350 
Oost 9.650 11.500  11.650  13.500 
West 17.575 21.500  21.500 26.000 
Zuid 9.200 9.500  9.750  11.300 
Totaal 39.500 46.250  52.500  55.150 
RK 
Contactpersoon VOBN

Remco Kerkhoven
...
0318-557478 / 06-13049978

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.