mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Overgangsrecht geluid in 2016 voor OBM bedrijven niet gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt het overgangsrecht geluid in het Activiteiten-besluit. Voor betonmortelcentrales met een capaciteit van 100 ton per uur of meer en betonproductenbedrijven voor het vervaardigen van betonwaren/-producten met een capaciteit van 100 ton kg per dag of meer blijft de situatie onveranderd.

Beton_Nieuws_ActiviteitenbesluitHet Wijzigingsbesluit en de Wijzigingsregeling is op 2 oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht. Foto: VOBN

Wijzigingen Activiteitenbesluit gepubliceerd

Het Kenniscentrum InfoMil heeft de wijzigingen Activiteitenbesluit 'vierde tranche' gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht. De streefdatum voor inwerkingtreding van deze wijzigingen is 1 januari 2016. 

Geen wijziging activiteitenbesluit voor OBM betonmortelcentrales

In 2013 zijn alle betonfabrikanten onder het activiteitenbesluit gebracht. Voor betonmortel-centrales met een capaciteit van 100 ton per uur of meer en voor betonproductenbedrijven met een capaciteit van 100 ton per dag, de zogenoemde "grote lawaaimakers", geldt dat zij zijn aangemerkt als OBM bedrijven (Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets). Deze bedrijven moeten naast een melding Activiteitenbesluit een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen bij het bevoegd gezag. Dit betreft dan de onderwerpen geluid en luchtkwaliteit.

Overgangsrecht geluid 
Met de introductie van het activiteitenbesluit is een overgangsrecht voor geluid van drie jaar van kracht geworden. In het algemeen geldt dat wanneer geluidsartikelen uit een (vervallen) vergunning strenger of soepeler zijn dan het Activiteitenbesluit, de voorschriften uit de milieuvergunning nog drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit op die inrichting gelden. 

Betonbedrijven 

Voor betonbedrijven die zijn aangewezen als grote lawaaimaker in het kader van de Wet geluidhinder blijven de geluidsvoorschriften uit de (vervallen) vergunning echter voor onbepaalde tijd als maatwerkvoorschrift gelden (artikel 6.33a).

Meer over het overgangsrecht geluid

Meer lezen?

Activiteitenbesluit (Leden VOBN)

Naar overzicht
Delen:

Beton via Twitter

#Beton van A naar B! Mooie logistieke operatie in Amsterdam. @BMN_NL https://t.co/ctTlV8ksBS

Betonhuis sector Betonmortel heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld.#beton https://t.co/gFPV8HKr82

CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum. #beton #csc #duurzaam https://t.co/hYkVlDGKN1

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.