mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Nabehandelen heeft invloed op de levensduur van beton

Op 18 december a.s. verschijnt de nieuwe editie van Betoniek Vakblad. In dit themanummer staat de vrijevoorbouwbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Muiden centraal. In de vraag en antwoord rubriek van VOBN wordt een relatie gelegd tussen het nabehandelen van beton en de levensduur van beton.

Beton_Nieuws_Betoniek_6Betoniek Vakblad 2015/4 verschijnt 18 december. Lees voor die tijd alle artikelen uit dit nummer online op www.betoniek.nl

Hoe lang moet beton worden nabehandeld?

In NEN-EN 13670 (de ‘nieuwe VBU’) staat in artikel 8.5 (6) een tabel waarin is aangeven hoelang beton moet worden nabehandeld per nabehandelingsklasse. De vraag die in de zesde editie van de rubriek centraal staat is: Wat is de invloed op de levensduur als niet wordt voldaan aan deze eis? Eelco van der Weij van Betonmortelbedrijven Cementbouw heeft samen met de deskundigen uit de redactie en experts bij VOBN de vraag beantwoord. 

Nabehandelenen 

Nabehandeling is bedoeld om uitdroging van beton te voorkomen, opdat er lang genoeg water beschikbaar blijft voor de hydratatie van het cement. Gebeurt dit niet of onvoldoende
dan heeft dat direct consequenties voor de dichtheid van de cementsteen (porositeit en permeabiliteit) en daarmee de levensduur van het beton en de betonconstructie. Er zijn een aantal aantastingsmechanismen die de levensduur van beton bepalen. Een aantal daarvan is gebaseerd op diffusie van schadelijke stoffen van buitenaf en worden in de vraag en antwoordrubriek besproken. VOBN heeft veel informatie beschikbaar over dit onderwerp (zie meer lezen).

Themanummer vakblad Betoniek

In het nieuwste nummer van Betoniek wordt de geschiedenis en ontwikkeling van de vrijevoorbouwmethode bekeken. Het meest recente praktijkvoorbeeld in Nederland: de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, onderdeel van de weguitbreiding SAA wordt toegelicht. Waarom is in dit project voor de vrijevoorbouwmethode gekozen? Hoe is de methode toegepast en welke betontechnologische aspecten hierbij een rol hebben gespeeld? Het nieuwste nummer is te bestellen bij Aeneas. Alle artikelen zijn online te lezen

Meer lezen?

Nabehandelen van beton
Nabehandelingstechnieken
Afwerken betonoppervlak

Naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Jan Heuveling

Bouwtechnologie

tel. 0348 48 44 06

Samenwerking

Poll

Wat is uw ervaring met de NEN EN 13670? Met name artikel 8.5 nabehandeltijd per klasse.

Alle polls

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.