mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Disclaimer - Site Informatie - Privacyverklaring

Dit is de website van de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN), een sectorvereniging van Betonhuis. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. VOBN hanteert de privacyverklaring van Betonhuis.

Privacyverklaring Betonhuis

In de privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Betonhuis van haar relaties verwerkt,
voor welke doeleinden en de wijze waarop wij deze gegevens beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betonhuis behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen publiceren wij op de website van Betonhuis of op de website van de sectoren aangesloten bij Betonhuis.
 

PDF icoonPrivacyverklaring Betonhuis (318 kB)

PDF icoonHandleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018 (1 MB)


Samenstelling website

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door VOBN. VOBN sluit echter elke aansprakelijkheid uit die mocht voortvloeien uit het gebruik en de toepassing van de gepresenteerde informatie.

Fotografie

In november 2013 heeft VOBN haar website vernieuwd en hierbij is veel gebruik gemaakt van (oud, soms niet meer te achterhalen) beeldmateriaal. VOBN heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het vaststellen van het auteurs- en portretrecht van de getoonde foto's en vervolgens met het maken van afspraken met rechthebbenden. Mocht u kennis hebben van (onbedoelde) schending van rechten van gepubliceerd werk op deze website, dan verzoeken wij u hierover onmiddellijk contact op te nemen met VOBN. 

Contactpersoon: Remco Kerkhoven, ...

 

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.