mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton Bewust 2014-2016

De betonmortelfabrikanten die zich in de VOBN hebben verenigd, maken werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het keurmerk Beton Bewust is daarvan het tastbare bewijs en garandeert de duurzame productie van betonmortel. De eisen zijn opgenomen in de branchemeetlat.

Beton_Bewust_keurmerk_11Een betonmortelfabrikant levert een bijdrage aan de de duurzaamheid van uw project. Foto VDH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In april 2013 is door VOBN, samen met MVO Nederland, een tweede stakeholderdialoog georganiseerd. De stakeholders zien het keurmerk als een goed instrument om duurzaamheid te bevorderen. De stakeholders zijn wel van mening dat de eisen die worden gesteld, ambitieuzer mogen. 

Branchemeetlat 2014-2015

De branchemeetlat 2014-2015 is op een 12-tal onderdelen aangevuld en uitgebreid. Keurmerkhouders dienen voor derden inzichtelijk te maken dat aan het keurmerk Beton Bewust wordt voldaan. Dat betekent dat de prestaties van de keurmerkhouders kenbaar moeten worden gemaakt aan hun eigen stakeholders. Deze informatie betreft dan ten minste:

  • Het certificaat keurmerk Beton Bewust.
  • Het branche duurzaamheidrapport.
  • Het beleid van de keurmerkhouder ten aanzien van de reductie van CO2 en de toepassing van secundaire grondstoffen.
  • Het nog beter meetbaar maken van arbeidsveiligheid door het bijhouden van een Injury Frequency (IF) in het VOBN-Benchmark-instrument.

 

Download branchemeetlat 2014-2015

Download branchemeetlat 2012-2013

 

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Samenwerking

Logo-Partner-DG_cymk_150px

 

bron: www.duurzaamgebouwd.nl
Platform Duurzaam Gebouwd


 

Brancheverslag

Samenwerking

Logo-Partner_MVO_NL-150px

 

bron: www.mvonederland.nl

MVO Nederland


 

Duurzaam beton

In samenwerking met het Betonplatform heeft VOBN de brochure - #duurzaambeton trending topics - uitgebracht. 

Beton_#duurzaambeton_ 150px

Download Duurzaam Beton


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.