mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Hergebruik van beton

Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden hergebruikt als nieuw toeslagmateriaal voor beton (betonrecycling). Hergebruik van beton is belangrijk om onnodige afvalstromen te voorkomen en primaire grondstoffen zo veel mogelijk te sparen. 

BetonpuinBeton is een duurzaam bouwmateriaal en goed te recyclen. Foto: MVU

Tot in de tweede helft van de 20e eeuw werd afval gewoon weggegooid. Aangezien daardoor de vervuiling van de leefomgeving sterk steeg, kwam - onder druk van de opkomende milieubeweging en strengere wetgeving - het hergebruik van afval op gang. Een belangrijke stimulans was ook dat hergebruik, door de duurder wordende grondstoffen, economisch interessanter werd. Hierdoor ontstond een aparte industrie die zich op hergebruik en recycling ging toeleggen. Hergebruik van bouwmaterialen wordt in het kader van duurzaam bouwen gestimuleerd. 

Wat zijn de voordelen van het hergebruik van beton?

Hergebruik van beton in gestorte constructies en gebouwen heeft milieuvoordelen.

  • Het gebruik van primaire grondstoffen wordt beperkt. Het grind in het beton kan geheel of gedeeltelijk door granulaat worden vervangen. De kringloop van het materiaal wordt volledig gesloten. 
  • Bij in het werk gestorte constructies blijft bouwafval tot een minimum beperkt. Restbeton gaat retour naar de betonmortelcentrale. Daar vindt verwerking tot weer bruikbare grondstoffen plaats.

Verschil tussen betongranulaat en menggranulaat
Betongranulaat is het materiaal dat meer dan 90% beton met eenvolumieke massa  ρa ≥ 2100 kg/m³ bevat. Menggranulaat is een mengsel van beton- en metselwerkgranulaat dat meer dan 50% beton met een volumieke massa ρa ≥ 2100 kg/m³ bevat.

In verschillende CUR-Aanbevelingen zijn aanvullende regels opgenomen voor de toepassing van beton- en menggranulaten. Zo maakt CUR-Aanbeveling 112 'Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal' vervanging van het harde dichte toeslagmateriaal mogelijk door betongranulaat met percentages tot 50, of onder voorwaarden zelfs 100%. Met menggranulaat kan tot maximaal 20% toeslagmateriaal worden vervangen zonder aanpassing van rekenwaarden (art. 5.1.1.1 van NEN 6720).

Bij de toepassing van hogere vervangingspercentages, volgens CUR-Aanbeveling 80, moet extra aandacht worden besteed aan de toename van krimp en kruip . Bovendien is bij schoonbetonwerk de nodige zorgvuldigheid op zijn plaats bij het gebruik van menggranulaat.

Normen, Aanbevelingen 
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 206-1 Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit; 
NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton. 
NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton 
NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies 
NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies (vervangt NEN 6722) 
CUR-Aanbeveling 80, Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal. 
CUR-Aanbeveling 106, Beton met fijne fracties uit BSA-granulaten als fijn toeslagmateriaal. 
CUR-Aanbeveling 112, Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal. 
Beoordelingsrichtlijn 2506, Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. 

Meer over betongranulaat

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Samenwerking

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.