mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton en CO2-emissie

De bouwindustrie is één van de belangrijke spelers in de CO2-problematiek. Niet alleen de productie van bouwmaterialen, maar vooral ook de energieconsumptie in gebouwen levert een forse bijdrage aan de CO2-emissie. Wat is de positie van de cement- en betonindustrie? 

Beton_CO2_betonmortel_2012-2013Percentage CO2 per gemiddelde m3 betonmortel in 2013 (L) en 2012 (R). Illustratie: VOBNDe bouw in Nederland verwerkt jaarlijks ca.14 miljoen m3 beton. De belangrijkste parameter die de sector achterlaat is de CO2-footprint. Het Nederlandse betongebruik leidt tot een CO2-uitstoot van circa 3,5 Mt per jaar. 80% van deze emissie is gerelateerd aan de productie van cement. Deze 3,5 Mt is 1,7% van totale jaarlijkse CO2-emissie in Nederland. Voor die betonproductie zijn grote hoeveelheden cement nodig. Wereldwijd wordt de cementindustrie verantwoordelijk geacht voor ruim 5% van de door mensen veroorzaakte CO2-emissie. In Nederland is dat minder dan 1%. Meer informatie: Cement&BetonCentrum

Wat is de CO2-emissie van betonmortel?

Betonmortelfabrikanten met het keurmerk Beton Bewust hebben de verplichting om de emissie van de hoeveelheid CO2 per m3 betonmortel structureel te verlagen. Om deze reductiemaatregelen mogelijk te maken, wordt per betoncentrale de gemiddelde CO2-uitstoot bepaald aan de hand van een Benchmarkinstrument. Het gebruik van klinkerarme cementen, alternatieve bindmiddelen en de inzet van secundaire grondstoffen wordt gestimuleerd. In 2013 is de hoeveelheid CO2 per m3 betonmortel in lijn gebleven met de voorgaande jaren (160 kg CO2 per m3). Deze relatief lage uitstoot van CO2 van betonmortel kan worden toegeschreven aan het feit dat in verschillende marktsegmenten veel klinkerarme cement wordt toegepast.

Naast cement zijn er andere zaken die de CO2 van betonmortel beïnvloeden. Dit zijn de toeslagstoffen, de aanvoer van grondstoffen, het transport naar de bouwplaats en de energie die nodig is voor de productie van beton. Meer informatie hierover kunt u vinden in het verslag: Resultaten keurmerk Beton Bewust.

CO2-arm beton op basis van duurzame bindmiddelen 

Het bindmiddel in beton is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de CO2-emissie. Het  belangrijkste aspect dat veel invloed heeft op de emissie is het type cement oftewel het aandeel portlandcementklinker in het cement. Portlandcement (CEM I) bestaat voor bijna 100% uit portlandcementklinker, terwijl bijvoorbeeld hoogovencement (CEM III) over het algemeen circa 30% portlandcementklinker bevat. Dat komt tot uiting in de emissiefactor van een ton cement.

Beton Bewust en de rekentool CO2-emissie

Het doel is de CO2-emissie van beton te reduceren en het gebruik van CO2-arme bindmiddelen te stimuleren en uit te breiden. Met behulp van een rekentool moet de CO2 prestatie van beton beoordeeld worden. De basis hiervan is de levens cyclusanalyse (LCA), waarmee een integrale afweging voor de meest duurzame oplossing gemaakt  kan worden.

De rekentool waarmee de CO2 prestatie van beton beoordeeld kan worden is de Sustainability Index Concrete (SI-C).  Afhankelijk van de milieuklasse, uitvoeringsmethode en sterkteontwikkeling kan de betontechnoloog van de betonproducent kiezen uit meerdere soorten bindmiddel en toeslagmaterialen.

Door met de rekentool een vergelijking te maken van de samenstelling van verschillende betonmengsels, kan het milieuprofiel van beton worden geoptimaliseerd. De uitkomst is van belang om in te kunnen spelen op de milieu-ambities van de voorschrijver. 

Op dit moment is er door het NIBE een free to use Webtool in ontwikkeling, waarmee onder andere de Si-C, CO2-index en de recyclaat index voor betonproducten bepaald kan worden. Deze tool zal naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2015 worden opgeleverd. Tot die tijd rekent het NIBE per aanbesteding de indices van drie betonmengsels kosteloos uit. Voor de winnende aanbesteding zal het NIBE een gewaarmerkte LCA verklaring voor de betonmengsels opstellen, hiervoor wordt eenmalig per betonproduct € 500, - in rekening gebracht.

Een hogere Sustainability Index Concrete komt overeen met een betere milieuprestatie (=lagere milieubelasting) en dient door hoger gewaardeerd te worden bij de inschrijving.

De uitvoerder van het werk moet een gewaarmerkte LCA verklaring voor de gevraagde betonmortel c.q. betonproducten kunnen overleggen (conform NEN 8006, EN 15804 en de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken uitgevoerd door een LCA bureau, lid van de VLCA).

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Samenwerking

Logo-Partner_MVO_NL-150px

 

bron: www.mvonederland.nl

MVO Nederland


 

Samenwerking

Logo-CBC-150px

bron: www.cementenbeton.nl

Cement&BetonCentrum


Duurzaam beton

In samenwerking met het Betonplatform heeft VOBN de brochure - #duurzaambeton trending topics - uitgebracht. 

Beton_#duurzaambeton_ 150px

Download Duurzaam Beton


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.