mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton en de circulaire economie

In de circulaire economie krijgen grondstoffen en bouwdelen keer op keer een nieuw leven, doordat ze liefst zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Dat vraagt om een compleet andere manier van denken en werken dan we gewend zijn. In de betonsector valt er winst te behalen met de circulaire economie.

Beton_Circulaire_EconomieSchematische weergave van de betonketen uit uitgave Duurzaambeton #trending topics. Bewerkte illustratie: VOBN

Wat is circulair beton?

Bouwdelen moeten na gebruik goed te demonteren en te slopen zijn. Het gebouw of kunstwerk moet zo gedetailleerd worden dat ze tijdens de sloop niet verontreinigd worden door andere materialen zoals zand of gips. Zo zijn bij recycling de oorspronkelijke grondstoffen weer inzetbaar voor nieuw beton. Hiervoor is het nodig om opnieuw na te denken over zaken als eigendom en gebruik en de rol die partijen in de kringloop op zich nemen. 

Van beton naar beton

Betonnen constructies kunnen aan het eind van hun levensduur worden gesloopt. Sloopbeton wordt al op grote schaal hergebruikt door het te verwerken tot granulaat voor o.a. wegenbouw.  Meer hoogwaardig hergebruik van beton is Toepassing van Advanced Dry Recovery om op basis van elektrische fragmentatie het betonpuin te scheiden in de originele componenten: zand, granulaten en (grondstof voor) cement. Hoogwaardig granulaat voor betonproductie: natuurlijk steengruis van gebroken en gewassen beton dat weer input is voor nieuw beton. Hergebruik van betonblokken voor bijvoorbeeld gebouwskeletten, landingsbanen of banken in de openbare ruimte. Circulair gezien is dit de beste optie omdat er geen extra stappen nodig zijn die energie kosten, je kunt de blokken immers direct opnieuw gebruiken. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Kringloop Zuid, dat onder meer tweedehands gevelbeplating toepast.

Circulair beton in een economisch systeem

De circulaire economie moet worden gezien als een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van grondstoffen, producten en menselijke talenten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dat is anders dan het nog veel voorkomende lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden afgedankt of vernietigd. Vanuit de benadering van een circulaire economie is het niet de vraag wat je met afvalstoffen kunt, maar hoe je in een volgende cyclus ervoor kunt zorgen dat producten, materialen en grondstoffen effectief kunnen worden teruggewonnen en weer opnieuw gebruikt. 

Circulaire economie maakt behalve van de eigen keten ook gebruik van andere ketens. Beton is daar een goed voorbeeld van. Naast primaire grondstoffen worden ook bijproducten uit andere productieprocessen gebruikt, zoals hoogovenslak en poederkoolvliegas in cement of beton. Betongranulaat dat aan het eind van de levensduur na sloop en breken ontstaat, wordt opnieuw ingezet als grondstof. 

Circulaire economie in de betonketen vereist organisatie en samenwerking, met als doel maximaal hergebruik van materialen en grondstoffen. Dat wil zeggen verticale integratie van het bouwproces, financiering, gebruik en onderhoud. Bijvoorbeeld dat in de ontwerpfase al voorwaarden gesteld zijn aan de materialen, zodat die optimaal geschikt zijn voor hergebruik.

Grondstoffenbank voor circuliar beton?

Een middel om deze circulaire samenwerking te ondersteunen is een grondstoffenbank, waar teruggewonnen materialen ingenomen en opnieuw worden verkocht. Op de website van RVO vindt u meer informatie over de voordelen, voorwaarden en valkuilen van een dergelijke grondstoffenbank. Ook kan het helpen om een materialenpaspoort te introduceren, een soort label dat aangeeft wat er precies inzit, in welke hoeveelheden en in welke samenstelling. Daardoor zijn grondstoffen herkenbaar, en breed en efficiënt opnieuw te gebruik.

Delen:
Terug naar dossier: Duurzaambeton.nl

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Samenwerking

Logo-Partner_MVO_NL-150px

 

bron: www.mvonederland.nl

MVO Nederland


 

Duurzaam beton

In samenwerking met het Betonplatform heeft VOBN de brochure - #duurzaambeton trending topics - uitgebracht. 

Beton_#duurzaambeton_ 150px

Download Duurzaam Beton


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.