mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Duurzaam bouwen met beton

Duurzaam bouwen met beton staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu. Energiezuinig bouwen is een onderdeel, maar ook een gezond binnenmilieu, veiligheid, materiaalkeuze, het voorkomen van uitputting van grondstoffen en verantwoord watergebruik. 

vorige

De pijlers van duurzaam bouwen met beton

 • Goed toepassen van de beproefde en bewezen voordelen van het materiaal beton;
 • Goed nadenken over de gevolgen van een materiaal- of ontwerpkeuze voor eerdere of latere fasen in de levenscyclus van beton;
 • Intelligent ontwerpen in beton.

Op basis van deze pijlers heeft het betonplatform op verschillende hoofdonderwerpen informatie verzameld. De informatie is ook terug te lezen in de digitale uitgave #duurzaambeton - trending topics:

PDF icoonDuurzaam_Beton_Trending_Topics_digitaal_11-2014

 Hoofdstuk Onderwerpen 
Bron: #Duurzaambeton - Trending topics
01 Waarde van grondstoffen behouden  Circulaire economie (circulair beton)
    Verantwoorde herkomst grondstoffen 
02 Waarde van bouwwerken behouden  Technische/economische levensduur
    Verschillende milieus
    Herbestemming
    Architectonisch schoon beton 
03 Veiligheid bouwen is duurzaam bouwen  Constructieve veiligheid (woningen)
    Brandveiligheid 
04 Comfortabel en zuinig in gebruik  Geluidsisolatie 
    Thermische massa activeren (energie besparen)
05 Materiaalarm bouwen  Vormvrijheid
    Slank en sterk bouwen (HSB) (UHSB)
    Licht gewicht beton 
    Bekisting
06 Minder transport (logistiek) Beton dichtbij 
07 Een milieubewuste werkplanning Sterkteontwikkeling van beton
08 Hulpstoffen voor de juiste prestaties  Hulpstoffen voor beton
09 CO2-arme cementen Betonmortel en CO2-emissie
10 Groene winning, schone keten  Toeslagmateriaal 
    Betongranulaat

Beton is duurzaam

VOBN kijkt niet alleen naar de milieu-effecten, maar ook naar gezondheid en welbevinden van mensen in het interieur en exterieur van de gebouwde omgeving. Van een verantwoorde winning van grondstoffen, tot materiaal arm bouwen en van een milieubewuste werkplanning tot comfortabel en zuinig in gebruik. 

Productiefase

 • Beton bestaat uit natuurlijke bestanddelen: bindmiddel (cement), grind, water en zand.
 • In toenemende mate worden hoge percentages secundaire grondstoffen, zoals hoogovenslak en poederkoolvliegas, toegepast.
 • Bij de productie van cement wordt de milieubelasting ook verkleind door de inzet van secundaire brandstoffen.
 • Naast besparing op materiaal betekent dit ook een belangrijke reductie t.a.v. CO2-emissie.
 • Beperking van de milieubelasting heeft bij een bij VOBN aangesloten betonmortelcentrale veel aandacht. Duurzaamheid begint tenslotte met een schoon en verantwoord productieproces, deze onderwerpen zijn geborgd in het keurmerk Beton Bewust.

Ontwerpfase

 • Betonconstructies kunnen slank worden uitgevoerd en dat resulteert in forse materiaalbesparing.
 • Bouwwerken bestemd voor de bescherming van het milieu, voor afwatering of voor waterzuivering en om het milieu te beschermen, worden meestal in beton uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld bodemvervuiling bij landbouwbedrijven voorkomen door het toepassen van betonnen vloeren. Beton is veilig.
 • De thermische massa van beton kan, mits intelligent, ontworpen, bijdragen aan een goede geluidsisolatie, een hoog thermisch comfort en een laag energiegebruik. Door de massa van beton thermisch te activeren is er meer energiebesparing mogelijk.

Gebruikfase

 • Beton heeft een zeer lange technische levensduur (>100 jaar).
 • In het algemeen is onderhoud niet of nauwelijks noodzakelijk.

Hergebruik of sloopfase

 • Als de betonconstructie uiteindelijk in aanmerking komt voor sloop, dan wordt het sloopafval, in de vorm van betongranulaat, als grindvervanger in betonmortel hergebruikt.

 

Download Duurzaam Beton

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.