mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton in de Grond, Weg en Waterbouw (infrastructuur)

Het ligt voor de hand dat bij aanleg en reconstructie van constructies in de Grond, Weg en Waterbouw (GWW-sector) voor beton wordt gekozen. Niet alleen omdat betonnen constructies duurzaam en onderhoudsarm zijn, maar vooral omdat deze constructies over de langere termijn economisch interessant zijn en veel voordelen bieden.

vorige

Wat zijn de voordelen van beton in de GWW-sector?

Het ontwerp van een betonverharding of andere toepassing in de GWW-sector omvat materiaalkeuze, laagopbouw, dimensionering en detaillering. Tegenwoordig zijn betrouwbare en praktische ontwerpmethoden voorhanden. De CROW-publicatie 220 'Handleiding cementbetonverhardingen – Basisconstructies' bevat de noodzakelijke informatie.

Ontwerp en aanleg van verhardingen in ongewapend beton en in doorgaand-gewapend beton zijn eenvoudig. De eigenschappen van in het werk gestorte constructies of het betonoppervlak zijn bij aanleg gemakkelijk aan te passen, wat bijvoorbeeld geldt voor afschot (verkanting), de stroefheid, vlakheid, kleurstelling, textuur en het geluidreducerend vermogen. Hierdoor krijgen spoor- en ribbelvorming geen kans. 

Duurzaam beton in de GWW-sector

Uit het oogpunt van duurzaamheid is beton zonder meer verantwoord, dankzij de lange levensduur en de mogelijkheid tot volledige recycling. Daarmee is beton concurrerend in kostprijs tijdens de totale levensduur. De keuze voor een gestorte betonverharding is het resultaat van afwegingen. Daarbij zijn investeringskosten en het te verwachten onderhoud het belangrijkst. Bij deze afwegingen kijken we eveneens naar maatschappelijke aspecten, zoals:

  • Vormvast en duurzaam;
  • Overal toepasbaar;
  • Onderhoudsarm (minder files en onderhoudskosten);
  • Eenvoudig te recyclen;
  • Veilig;
  • Snel door moderne betontechnologie en innovaties.

Beton als wegverharding

Voor de ontwerper heeft het Cement&Betoncentrum veel informatie over betontoepassingen in de GWW-sector gebundeld. De publicatiereeks Beton goed op weg laat zien hoe duurzame betonverhardingen bijdragen aan de mobiliteit in Nederland en welke eigenschappen beton heeft om de huidige en de toenemende verkeersintensiteiten te kunnen weerstaan. De op juiste wijze ontworpen en uitgevoerde betonverhardingen gaan tientallen jaren mee, met weinig of geen onderhoudskosten. Beton goed op weg richt zich voornamelijk op de wegverhardingen in beton. Hieronder een overzicht:

Wegverhardingen in betonBron 
Overzicht beton in de Infra op website www.cementenbeton.nl
Kenmerken van een betonverharding Cement&Betoncentrum 
Duurzaamheid van betonverhardingen  Cement&Betoncentrum  
Normen voor betonverhardingen  Cement&Betoncentrum 
Betonnen fietspaden  Cement&Betoncentrum 
Lijnvormige constructies  Cement&Betoncentrum 
Busbanen van beton  Cement&Betoncentrum 
Rotondes van beton  Cement&Betoncentrum 
Voertuigkeringen (barrier) van beton  Cement&Betoncentrum 
Verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen) van beton  Cement&Betoncentrum 
Wegverbreding van beton  Cement&Betoncentrum 

 

BetonInfra

BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen het Cement&BetonCentrum, Commissie Cementbeton Wegenbouw van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN). Op de website van BetonInfra vindt u meer informatie over toepassingen, ontwerprichtlijnen en betontechnologische mogelijkheden van in het werk gestort beton in deze sector.  

Website BetonInfra

Delen:

Samenwerking

Logo_BetonInfra_150px

 

bron: www.betoninfra.nl

BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen verschillende (branche)organisaties.


 

Beton goed op weg

Het Cement&BetonCentrum stelt informatie en ontwerprichtlijnen over betonnen toepassingen in de GWW-sector beschikbaar in de vorm van diverse publicaties.

cbc_omslag_beton_goed_op_weg

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiereeks Beton Goed op Weg


 

Samenwerking

Logo-CBC-150px

bron: www.cementenbeton.nl

Cement&BetonCentrum


VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.