mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton in de agrarische sector

Rondom land- en tuinbouwbedrijven vindt men vele in het werk gestorte betontoepassingen. In de agrarische sector is het belangrijk aandacht te besteden aan de keuze van materialen, omdat constructies vaak blootgesteld worden aan specifieke chemische en fysische omstandigheden.

vorige

Mestbassins

Onder varkens- en rundveestallen liggen kelders voor de opslag van mest. De stalvloeren worden meestal gedeeltelijk uitgevoerd als roostervloer. De mestproductie per dier en de gewenste opslagduur zijn bepalend voor de benodigde hoeveelheid mestopslag in de bassins. Bij varkensstallen moet ammoniakvervluchtiging sterk worden beperkt. De kelderwanden in varkensstallen worden voor een belangrijk deel gemaakt van vloeistofdicht gestort beton. Stallen voor melkvee hebben dichte (print)vloeren of roostervloeren.

In stallen met een dichte vloer wordt de mest op de loopruimten gedeponeerd en verwijderd. De opslag van mest vindt meestal in een kelder plaats. In de loopruimten van stallen met roostervloeren liggen betonnen roosterbalken. De mest valt op de roosterbalken, waarna deze via de spleten tussen de balken in de onderliggende mestbassins terechtkomt. Na verloop van tijd wordt de mest verwijderd. Voor pluimveestallen zijn er systemen met natte en droge mest. Vanwege de beperking van ammoniak kiest men vaak voor droge systemen. Mestbassins zijn dan niet nodig. 

Sleufsilo's

Er is steeds meer behoefte aan het mechanisch verwerken van kuilvoer. De toepassing van betonnen sleufsilo's maakt dit mogelijk. Met deze betonnen sleufsilo's kan men hygiënischer werken en kan het kuilvoer beter worden verdicht en goed worden afgesloten. Stapelblokken, vaak gemaakt van restbeton op de betoncentrale, zijn ideaal voor sleufsilo's op de groei. 

Terreinverharding

Bij de meeste moderne land- en tuinbouwbedrijven worden aan terreinverharding vaak hoge (milieu)presatie-eisen gesteld. Voor de verhardingen van toegangsweg, erf en kavelpad wordt vaak voor een in het werk gestorte betontoepassing gekozen. De toename van het gewicht van voertuigen en de grote duurzaamheid van gestort beton maken een investering in goede wegverhardingen interessant. De betonsamenstelling van gestorte toepassingen kunnen per bedrijf op maat worden samengesteld. Door de hoge sterkte, slijtvastheid en duurzaamheid kan beton de belastingen goed weerstaan en maken een groot rijcomfort mogelijk. Beton kan in iedere gewenste vorm worden gegoten en de verhardingen zijn gemakkelijk schoon te houden. Bovendien kunnen ze op gewenste plekken vloeistofdicht worden gemaakt.

Vloeren voor diverse toepassingen

Betonnen vloeren zijn goed beloop- en berijdbaar. Hierdoor is efficiënt transport mogelijk. 
Voordelen bij enkele toepassingsvoorbeelden:

  • Betonnen vloeren zijn uitstekend geschikt voor de tuinbouw, waar planten mechanisch worden geteeld, meestal geautomatiseerd door een eb- en vloed systeem. 
  • Betonnen vloeren zijn goed te verwarmen en bij kasteelt biedt dit interessante mogelijkheden.
  • Met de printvloer van beton wordt het welzijn van dieren sterk bevorderd.

Bij het ontwerp en de uitvoering van betonnen vloeren moet met een aantal voorwaarden rekening worden gehouden. Voor elk type ondergrond is een in het werk gestorte betonnen oplossing beschikbaar. 

Download PDF

Delen:

Samenwerking

Logo-CBC-150px

 

 

bron: Cement&BetonCentrum

Publicatie's beton agrarische sector


bron: Cement&BetonCentrum

Dossier agrarische sector


 

Betonmortel in de agrarische sector

Wat zijn de eigenschappen van betonmortel toegepast in deze sector. Hoe moet betonmortel verwerkt worden? 

Cover_informatieblad-Agra-10-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het informatieblad


VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.