mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Dossier:

MRPI-certificaat voor betonmortel Categorie: Duurzaamheid en milieu

Essentie

Sinds 1 januari 2006 zijn er MRPI®-certificaten voor betonmortel beschikbaar. Met deze Milieu Relevante Product Informatie kan aan de hand van rekenmodellen de milieubelasting van gebouwen worden vastgesteld. De informatie is opgesteld op basis van algemeen erkende regels en is daardoor transparant, betrouwbaar en actueel.

Doel MRPI® bladen
Het doel van de MRPI® is om goede LCA-gegevens beschikbaar te krijgen voor afnemers en LCA-uitvoerders. De certificaten maken het mogelijk om de milieugegevens in de keten door te geven. De LCA-studies voor betonmortel zijn in opdracht van VOBN uitgevoerd door Adviesbureau SGS INTRON. De volgens de NEN 8006 voorgeschreven toets is uitgevoerd door TNO Bouw en Ondergrond, een door de stichting MRPI® erkend bureau (licentiehouder).

Milieuprestatie
De milieuprestatie van een gebouw wordt bepaald door een combinatie van effecten van energiegebruik van installaties, materiaalgebruik in de verschillende bouwdelen, watergebruik, binnenklimaat (o.a. ventilatie en verwarming) en de situering van een gebouw. Daarnaast treden er milieueffecten op door onderhoud en vervanging tijdens de levensfase en bewonersgedrag. Het is dan hierdoor lastig een onderscheidende en objectieve beoordeling van de milieubelasting van een gebouw op te stellen. Essentieel is in ieder geval dat de gegevens waarop de berekeningen zijn gebaseerd uitgaan van algemeen erkende regels en daarmee transparant, betrouwbaar, actueel en inzichtelijk zijn. VOBN heeft de milieuprofielen voor betonmortel in bepaalde toepassingen op laten stellen. De invloed van het gebruik van betongranulaat als grindvervanger is in de verschillende vervangingspercentages ook tot uiting gebracht. Deze toepassingen zijn:

 • Dragende woningscheidende wand.
 • Beganegrondvloer of verdiepingsvloer.
 • Fundering. 

De milieuprofielen betreffen de gekwantificeerde prestaties op negen milieuthema's, waaronder broeikaseffect en verzuring. Ook zijn de scores bepaald voor een viertal zogenoemde milieumaten, te weten; grondstoffen, energie, emissies en afval. De volgende levensfasen zijn daarbij beschouwd:

 • Productie van betonmortel vanuit de grondstoffen.
 • Transport van betonmortel naar de bouwplaats.
 • Aanbrengen in het werk: verwerken van betonmortel in het werk.
 • Sloop aan het einde van de levenscyclus van het gebouw.
 • Afvalverwerking: verwerking van het restmateriaal na sloop recycling.

Indien gewenst kunnen de MRPI®-gegevens ook worden bepaald voor afwijkende afmetingen en hoeveelheid wapening per m3.

Download de MRPI® bladen voor betonmortel

PDF icoonMRPI-blad VOBN betonmortel_september2012

PDF icoonMRPI-blad VOBN funderingen_september2012

PDF icoonMRPI-blad VOBN gietbouw beton vloeren september2012

PDF icoonMRPI-blad VOBN gietbouw beton wanden september2012

Nieuwsberichten

Terug naar overzicht
Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.