mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Dossier:

Duurzaambeton.nl Categorie: Duurzaamheid en milieu

Beton speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving en biedt vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Beton past perfect in de circulaire economie, heeft een extreem lange levensduur, is veilig en het draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebruik. De grote vormvrijheid van beton biedt mogelijkheden om zowel standaard als meer bijzondere bouwwerken te maken en om materiaalarmer te bouwen. Beton is bovendien samengesteld uit natuurlijke grondstoffen, die altijd op korte afstand én ruim voorradig zijn én gerecycled kunnen worden.

vorige

Om alle duurzame eigenschappen van beton onder de aandacht te brengen, is door BFBN, Cement&BetonCentrum, VOBN, Cascade en VHB dit dossier ontwikkeld: In dit dossier vindt u achtergrondinformatie, links, downloads en films. 

Wat is duurzaam beton?

 • Goed toepassen van de beproefde en bewezen voordelen van het materiaal beton;
 • Goed nadenken over de gevolgen van een materiaal- of ontwerpkeuze voor eerdere of latere fasen in de levenscyclus van beton;
 • Intelligent ontwerpen in beton.

Op basis van deze pijlers heeft het betonplatform op verschillende hoofdonderwerpen informatie verzameld. De informatie is ook terug te lezen in de digitale uitgave #duurzaambeton - trending topics:

PDF icoonDuurzaam_Beton_Trending_Topics_digitaal_11-2014

 Hoofdstuk Onderwerpen 
Bron: #Duurzaambeton - Trending topics
01 Waarde van grondstoffen behouden  Circulaire economie (circulair beton)
    Verantwoorde herkomst grondstoffen 
02 Waarde van bouwwerken behouden  Technische/economische levensduur
    Verschillende milieus
    Herbestemming
    Architectonisch schoon beton 
03 Veiligheid bouwen is duurzaam bouwen  Constructieve veiligheid (woningen)
    Brandveiligheid 
04 Comfortabel en zuinig in gebruik  Geluidsisolatie 
    Thermische massa activeren (energie besparen)
05 Materiaalarm bouwen  Vormvrijheid
    Slank en sterk bouwen (HSB) (UHSB)
    Licht gewicht beton 
    Bekisting
06 Minder transport (logistiek) Beton dichtbij 
07 Een milieubewuste werkplanning Sterkteontwikkeling van beton
    Werkvoorbereiding
08 Hulpstoffen voor de juiste prestaties  Hulpstoffen voor beton
09 CO2-arme cementen Betonmortel en CO2-emissie
10 Groene winning, schone keten  Toeslagmateriaal 
    Betongranulaat
     

Betonindustrie en duurzaam beton

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de Nederlandse betonindustrie. Verschillende brancheorganisaties stimuleren de aangesloten bedrijven om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. De betonindustrie is continu bezig om productieprocessen te verbeteren en de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Durability en sustainability
In het dossier duurzaam beton staat informatie over de duurzaamheid en technische levensduur van beton (durability). Ook kunt u hier lezen over de economische, sociale en milieu-aspecten van het bouwen met beton (sustainability). Veel betontoepassingen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk vijftig of honderd jaar mee kunnen gaan, veelal zonder noemenswaardig onderhoud of vervangingen. De industrie streeft ernaar om op een verantwoorde manier de duurzaamheid te verbeteren en oplossingen te leveren voor duurzaam bouwen met beton. Hieronder een onderverdeling:

 

Beton heeft de toekomst
Als we onze wereld willen bewaren voor toekomstige generaties, dan is het tijd voor verandering! Voor een structurele aanpassing van het productie- en consumptiegedrag. De bouwsector kan en moet daarin een toonaangevende rol spelen. De betonindustrie loopt daarin voorop. Nieuwe materialen, innovatieve productieprocessen en nieuwe bindmiddelen geven het goede voorbeeld.

Toekomst
Om aan de huidige en toekomstige bouwopgave te kunnen blijven voldoen is beton onmisbaar.
De levensduur van een betonconstructie wordt bepaald door de kwaliteit van het ontwerp, het beton en de uitvoering. In de praktijk betekent dit dat de betonnen draagconstructie van een gebouw langer meegaat dan de beoogde gebouwlevensduur. Vaak is de draagconstructie daarna nog geschikt om te functioneren tijdens een 'tweede leven' voor het gebouw.

Constructie
De flexibiliteit van de gebouwindeling wordt in hoofdzaak bepaald door de draagconstructie. Door al in het ontwerp te anticiperen op toekomstige, alternatieve functies en indelingen kan de betonnen draagconstructie zonder problemen opnieuw dienst doen.

Noviteiten
Maar ook voor wat betreft productnoviteiten heeft beton de toekomst. Ultra-hogesterktebeton geeft beton een nieuw elan. De hoge sterkte maakt slanker construeren mogelijk, evenals een nieuwe architectonische vormentaal. De zeer lage porositeit staat garant voor extreem hoge duurzaamheid. In diverse landen om ons heen zijn al spectaculaire projecten gerealiseerd.

Staalvezelbeton
Ook staalvezelbeton heeft de toekomst. In staalvezelbeton wordt het traditionele wapeningsstaal vervangen door staalvezels. Voor staalvezelbeton is een derde minder staal nodig en een kwart minder energie dan voor gewapend beton. De carbon footprint is kleiner. Met staalvezels vraagt de productie minder tijd, minder logistiek en opslag, minder administratie en productcontroles.

Nieuwe productontwikkelingen zorgen voor ongekende mogelijkheden met het materiaal beton.

Gesloten kringloop
Binnen de bouwsector is milieu een belangrijk issue. Bouwen waarbij people, planet en profit in balans zijn, heeft de toekomst. Beton speelt hierin een grote rol.

Beton bestaat uit primaire materialen die in de natuur in overvloed beschikbaar zijn. Daarnaast worden in beton ook veel secundaire grondstoffen, zoals in hoogovencement, vliegas en granulaten gebruikt. Beton is 100% recyclebaar en leent zich prima voor toekomstgerichte, energieneutrale concepten zoals thermisch actief bouwen. Dankzij de thermische eigenschappen van het materiaal kan beton de uitstoot van CO2 of koolstofdioxide, veroorzaakt door het energieverbruik voor koeling of verwarmen, reduceren.

Verantwoorde productie
De bedrijven die aangesloten zijn bij één van de vijf brancheorganisaties van het Betonplatform onderstrepen het belang van een verantwoorde productie.

Lange levensduur
Beton is een materiaal dat al verschillende millennia wordt toegepast. Dat beton duurzaam is en lang meegaat blijkt wel uit het feit dat veel historische betonnen bouwwerken nog altijd overeind staan. Er zijn maar weinig bouwmaterialen die de technische levensduur van beton kunnen benaderen.

Functie flexibiliteit
De duurzaamheid van beton is wel afhankelijk van het gebruik van de constructies. De flexibiliteit van gebouwen wordt immers in hoofdzaak bepaald door de draagconstructie. Hoe hoger de (constructieve) flexibiliteit, hoe hoger de technische en functionele levensduur van een gebouw. Constructieve aspecten die bijdragen aan de functieflexibiliteit van huisvesting zijn bijvoorbeeld: de mogelijkheid om later extra trappenhuizen en sparingen toe te voegen, het dimensioneren van een constructie op later toe te voegen bouwlagen en de verdeling tussen constructieve en niet-constructieve delen.

Levensduur
De technisch lange levensduur van beton kan door slim ontwerpen en toepassen dan ook een lange economische levensduur worden. De beperkte milieubelasting om het materiaal te produceren wordt daardoor relatief gezien nog minder, zeker als daarbij wordt gerealiseerd dat beton nauwelijks of geen onderhoud behoeft.

Thermisch actieve gebouwen
Beton is een betrouwbaar bouwmateriaal. Behalve eigenschappen als sterkte, stijfheid, brandwerendheid en geluidsisolatie heeft beton nog meer te bieden. Het grote voordeel van de toepassing van beton in gebouwen is de grote thermische massa, die in combinatie met een groot contactoppervlak leidt tot thermische stabiliteit.

Betonkernactivering aanleg TAG
De thermische massa is bovendien te 'activeren' met behulp van ingestorte watervoerende leidingen, oftewel betonkernactivering (BKA). Hiermee kan een gebouw zowel worden verwarmd als gekoeld. Dit bespaart energie en zorgt tegelijkertijd voor een comfortabeler binnenklimaat voor gebruikers. Daarmee past de inzet van beton goed bij het Europese en Nederlandse energiebeleid, dat eisen stelt aan de energieprestatie van gebouwen in het kader van het terugdringen van de CO2-uitstoot en de reductie van het energiegebruik.

Koelen en verwarmen
Onder invloed van betere isolatie, grotere interne warmteproductie en te verwachten klimaatverandering is koeling steeds vaker noodzakelijk om temperatuuroverschrijdingen tegen te gaan. Energiezuinig koelen wordt dus steeds belangrijker. Passieve maatregelen in het gebouwontwerp, zoals de inzet van gebouwmassa, effectieve raamoriëntatie en passieve zonwering zijn succesvol tegen oververhitting. De actieve inzet van thermische massa doet daar nog eens een flinke schep bovenop.

Thermische massa activeren
Door de thermische massa te 'activeren' met behulp van ingestorte watervoerende leidingen, oftewel betonkernactivering, is nog meer voordeel te halen. Het voordeel ten opzichte van conventionele systemen als vloerverwarming is dat BKA gebruik maakt van de thermische bufferwerking van beton.

Voordelen
Thermisch actieve gebouwen hebben veel voordelen zoals:

 • Verwarming en koeling in één, hetzij via de vloer, hetzij via het plafond;
 • Geen radiatoren;
 • Geen verlaagd plafond;
 • Stabiel binnenklimaat: betonmassa wordt gebruikt en pieken in de warmte- en koudebehoefte gedempt;
 • Zelfregelend vermogen: bij een groter temperatuurverschil wordt meer vermogen afgegeven;
 • Minder luchtbewegingen en een schoner binnenmilieu;
 • Energiezuinig systeem en in combinatie met warmtepompen zeer duurzaam.

Veilig en comfortabel
De behoefte aan een duurzame inrichting van de leefomgeving stijgt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven nemen gezamelijk hun verantwoordelijkheid en ontwikkelen tal van initiatieven om een duurzame ontwikkeling concreet te maken. Duurzaam ontwerpen, duurzaam bouwen en duurzaam ondernemen vraagt om innovatieve oplossingen.

Duurzaam betonnen constructies
Betonnen gebouwen en constructies bieden veiligheid en comfort en gaan lang mee (durable), zijn onderhoudsarm, aanpasbaar en herbruikbaar. Daarnaast is beton na selectieve sloop volledig recyclebaar. Bouwen met beton past daarom perfect in de opbouw van een duurzame (sustainable) samenleving. Beton is veilig en comfortabel.

Voordelen

 • Beton is bestand tegen weer en wind;
 • Stoer vormgegeven constructies dragen bij aan de beleving van de publieke ruimte;
 • Minder onderhoud en hierdoor minder files door slijtvaste betonwegen;
 • Comfortabel fietsen op paden zonder wortelgroei;
 • Veilige constructies beschermen mens en millieu;
 • Vloeistofdichte constructies beschermen de bodem;
 • Hoge brandweerstand;
 • Akoestisch comfort.

 

 

 

Terug naar overzicht
Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.