mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Dossier:

CSC betonkeurmerk Categorie: Betontechnologie, Duurzaamheid en milieu

Essentie:

Het Concrete Sustainabillity Council (CSC), is een groep internationale cement- en betonbedrijven die samen met hun vertegenwoordigende brancheverenigingen een certificeringsprogramma duurzaam beton voor opdrachtgevers ontwikkelen. Met als doel een CSC certificaat te maken om aan opdrachtgevers te laten zien dat ‘groen beton’ aan alle eisen voldoet. Dit zijn kwaliteitseisen, veiligheidseisen en milieueisen.

Het CSC wordt een internationaal keurmerk, het is nog in ontwikkeling. In Nederland is er al een dergelijk keurmerk, namelijk Beton Bewust en een harmonisatieslag met CSC is reeds gemaakt.

De oprichters van CSC zijn: Cemex, Heidelberg Cement, Lafarge, CRH, Cement Sustainability Initiative, European Concrete Platform, National Ready Mixed Concrete Association en VOBN.

Verantwoord inkopen

Het certificaat van verantwoord inkopen toont de mate waarin een bedrijf opereert in een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde manier en verklaart dat zij de productie van producten met een lage impact (ten opzichte van soortgelijke producten) op het milieu, onder hen te voldoen aan de andere eisen, bijvoorbeeld sterkte en duurzaamheid, op het product. 

CSC Nieuwsbrief aanvragen


Laatste stand van zaken:

Mei 2014: CSC Pilot Programma voor verantwoord gewonnen grondstoffen

Op 14 mei jl. kwamen leden en bondgenoten van de Concrete Sustainabillity Council (CSC) bijeen voor de introductie van het eerste concept van het CSC Responsible Sourcing Certification for Concrete. 

Deze certificering omvat het ter plaatse gestorte betonmortel, betonproducten en alle op metselwerk gebaseerde bouwproducten. CSC gaat samen met haar industriële partners gedurende de rest van 2015 het certificeringsprogramma in een serie van pilots testen en de feedback gebruiken om versie 1 af te ronden.

Gedreven door groene bouwprogramma’s als BREEAM, DGNB en LEED wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om aan te tonen dat zij niet alleen beschikken over efficiënte systemen en kwaliteitsproducten, maar ook dat hun grondstoffen verantwoord worden gewonnen en verwerkt. Door dit nieuwe certificeringsprogramma kunnen betonfabrikanten hun prestaties aantonen op het gebied van kwaliteit, milieu, sociale impact en economie.  En dat niet alleen voor hun eigen bedrijven, maar ook voor hun leveranciers.

De CSC-commissies hebben hard gewerkt aan vereisten die van belang en relevant zijn voor het fabriceren van beton, om er zeker van te zijn dat de nieuwe certificering tegemoetkomt aan de verwachtingen van de markt en kan helpen om bouwprojecten te laten voldoen aan de eisen van BREEAM, LEED en andere regionale, groene bouwprogramma’s, zoals de German Green Building Council (DGNB).

Gecertificeerde, verantwoord gewonnen beton geeft een sterk signaal af aan de bouwindustrie. CSC-leden nemen stappen naar transparantie en voortdurende verbetering in de levering van beton. Met het nieuwe CSC certificeringsprogramma voor verantwoord gewonnen beton kunnen aannemers, die om CSC-gecertificeerde betonmortel vragen, ervan verzekerd zijn dat biodiversiteit in winplaatsen is gewaarborgd, samen met een veilig rijden training en robuuste managementsystemen. Dit zijn slechts enkele onderdelen van de nieuwe certificering. 

Mei 2015: CSC-leden ontmoeten Key Green Building Groups

Het verantwoord winnen van grondstoffen is een sleutel onderdeel geworden van veel internationale en regionale certificeringsprogramma’s voor groen bouwen, inclusief BREEAM, LEED en DGNB. Dit is een van de belangrijkste motivatoren achter de internationale cement- en betonindustrieën, verenigd in de CSC om een certificeringsprogramma te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan de eisen van deze groen bouwen kwalificatiesystemen. Om samenwerking en uitwisseling van ideeën aan te moedigen, heeft Stefan van Uffelen, samen met andere actieve leden van CSC, een ontmoeting gehad met deze groepen om de vooruitgang van het CSC Responsible Sourcing Certification for Concrete te presenteren.

Belangrijkste doel was de introductie van de nieuwe certificering te introduceren bij staf en leden van de groene bouwgroepen en input te verkrijgen over hoe de productcertificering kan helpen bij het tegemoetkomen aan de eisen van BREEAM, LEED of DGNB.

Deze groen bouwen groepen moedigen certificeringsprogramma’s, gebaseerd op de industrie aan, elk heeft echter andere criteria en processen voor acceptatie, waarbij nog de uitdaging komt tot het ontwikkelen van een internationaal certificeringsprogramma, dat zowel voldoende rigoureus als flexibel genoeg voor deze en andere groen bouwen programma’s.

Terug naar overzicht
Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.