mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Verdichtingsmaat van beton

De verdichtingsmaat is een verhoudingsgetal tussen een oorspronkelijke hoogte van onverdichte betonspecie en de hoogte van de specie na verdichten. De verdichtingsmaat wordt bij aardvochtige en plastische betonspecies gebruikt en wordt bepaald volgens de EN 12350 - part 4.

Betontechnologie_08_verdichtingsmaatDe verdichtingsmaat wordt gebruikt voor het bepalen van de consistentie van droge betonspecie tot half plastische betonspecie. Foto's: VOBN

Hoe wordt de verdichtingsmaat bepaald?

De verdichtingsmaat wordt gebruikt voor het bepalen van de consistentie van droge betonspecie (consistentieklasse C0) tot half plastische betonspecie (consistentieklasse C2) en is beschreven in de Europese norm EN 12350, testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability. Voor het bepalen van de verdichtingsmaat wordt een metalen vat gebruikt met de volgende inwendige afmetingen:

grondvlak: (200 ± 2) mm × (200 ± 2) mm;
hoogte: (400 ± 2) mm.

De dikte van grondplaat en wanden moet ten minste 1,5 mm zijn. De verdichtingsmaat (c) wordt berekend met de formule: c = h (inwendige hoogte vat) / (h-s). S is de gemiddelde waarde, afgerond op mm van de inzakking van de specie gemeten aan de vier zijden van het vat vanaf het oppervlak van de verdichte specie tot de bovenzijde van het vat.

Klasse Verdichtingsmaat
Bron: NEN-EN 206, klassen voor de verdichtingsmaat
C0  ≥ 1,46 
C1  1,45 – 1,26 
C2  1,25 – 1,11 
C3  1,10 – 1,04 
C4 (lichtbeton) 1,04 
Terug naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.