mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Uitdrogingskrimp

Vormverandering (verkorting) van beton door uitdroging. Uitdrogingskrimp is het gevolg van het verdampen van het niet-gebonden water in het beton via de capillaire poriën. Door dit waterverlies trekken de poriën samen.

Hiertegenover staat echter dat door wateropname de poriën zwellen en het beton kan uitzetten.

Invloedsfactoren

Uitdrogingskrimp hangt voornamelijk af van de relatieve vochtigheid van de omgeving, de afmetingen van het betreffende bouwdeel en de betonsamenstelling.

Een lage water-cementfactor leidt tot kleine capillaire poriën waaruit het water minder gemakkelijk verdampt. Door goed en voldoende lang nabehandelen, naarmate de hydratatiegraad hoger is, worden de capillaire poriën kleiner.

Het fenomeen uitdrogingskrimp is onlosmakelijk verbonden met de toepassing van cement. Indien een constructie niet vrij kan vervormen, kan uitdrogingskrimp op langere termijn ongewenste scheurvorming veroorzaken. Voldoende dilatatie kan ongewenste scheurvorming voorkomen.

Zie ook: krimpspanning.

Normen/Aanbevelingen/Literatuur
Bron: Betonlexicon 
NEN-EN 206, Beton 
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton 
Betoniek 8/15, Eigenschappen van beton (II) 
Betoniek 8/13, Eigenschappen van beton (I) 
Dossierpagina Krimp en kruip - Betoniek 
Dossierpagina Krimp en kruip - Cement 
Terug naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.