mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Splijttreksterkte

De splijtsterkte is de treksterkte, bepaald met behulp van een splijtproef aan een kubus of cilinder.

VOBN - Betontechnologie - SplijttreksterkteDeze proef wordt uitgevoerd op verhard beton. Foto: Betonica

De  bepaling van de zuivere (axiale) treksterkte van beton is de aangewezen methode om de σ-ε-lijn (spanning - vervorming relatie) en de (trek-)sterkte van beton te bepalen. De proef is echter bewerkelijk en gevoelig voor excentriciteiten.

Daarom wordt vaker de, veel eenvoudiger splijtproef, toegepast. Deze proef kan zowel op een cilindervormig proefstuk als op een kubus worden uitgevoerd. Ook de buigtrekproef wordt regelmatig uitgevoerd.

De bepaling van de splijttreksterkte is van belang bij ongewapend beton waarin ten gevolge van buiging toch trekspanningen kunnen ontstaan.

Voorbeelden hiervan zijn betonnen straatstenen en -tegels. Als hierop belasting wordt aangebracht, buigen deze producten door en treedt er trekspanning op die door het beton opgenomen moet worden.

De splijttrekproef is beschreven in NEN-EN 12390-6.

De axiale en splijtproef geven rijwel dezelfde resultaten voor de (trek-)sterkte. De buigtrekproef geeft een 50 à 100% hoger resultaat.

In de praktijk wordt de treksterkte ook wel afgeleid uit de druksterkte. NEN 6720 geeft hiervoor formules. Globaal bedraagt de treksterkte circa 10% van de druksterkte.

Voor grindbeton met een druksterkte van 30 N/mm² bedraagt de treksterkte circa 2,5 – 3 N/ mm² en de buigtreksterkte circa 4,5 N/ mm².

Normen, aanbevelingen, literatuur    
Bron: Betonlexicon 
NEN-EN 12390-6 Beproeving van verhard beton 
Deel 6 Splijttreksterkte van proefstukken 
     
NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies        
       
Terug naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.