mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Kubusdruksterkte

Voor het bepalen van de druksterkte van beton mag binnen de Europese betonvoorschriften zowel gebruik worden gemaakt van cilinders (Ø 150 mm en 300 mm hoog) als van kubussen (ribbe 150 mm).

VOBN - Betontechnologie - DruksterkteDe spanning waarbij een kubus van beton bezwijkt. Foto: VOBN

De druksterkte wordt in de betonvoorschriften uitgedrukt in N/mm2. In afwijking daarvan rekent de constructeur meestal met de eenheid MPa. Cijfermatig levert dat geen verschil: de omrekenfactor van MPa naar N/mm2is 1.

De proef wordt uitgevoerd aan, onder geconditioneerde condities verharde, proefstukken. De karakteristieke kubusdruksterkte die uit een serie proefstukken wordt berekend, bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

Kubus of cilinder proefstukken

In Nederland wordt voor het bepalen van de druksterkte van beton gebruik gemaakt van kubusvormige proefstukken. Er wordt dus gesproken over de kubusdruksterkte van beton.

Cilindervormige proefstukken leveren (door hun vorm en andere hoogte diameterverhouding) waarden die circa 15 - 20% lager zijn. Dit verschil zien we ook terug in de gestandaardiseerde sterkteklassen voor beton (zie tabel).

De druksterkte van beton is in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. De druksterkte is een van de belangrijkste mechanische eigenschappen van beton. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte door middel van de sterkteklassen.

Druksterkteklassen voor normaal en zwaar beton   
Bron: Betonlexicon 
Druksterkteklasse   Minimale karakteristieke cilindersterkte ƒck:cil N/mm2  Minimale karakteristieke kubussterkte ƒck:cube N/mm2 
C8/10 8 10 
C12/15 12 15 
C16/20 16  20 
C20/25 20  25 
C25/30 25  30 
C30/37 30  37 
C35/45 35  45 
C40/50 40  50 
C45/55 45  55 
C50/60 50  60 
C55/67 55  67 
C60/75 60  75 
C70/85 70  85 
C80/95 80  95 
C90/105 95  105 
C100/115 100  115 

 

Normen/aanbevelingen/literatuur    
Bron: Betonlexicon 
NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
     
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
     
NEN-EN 12390
Deel 3, Druksterkte van proefstukken
Deel 4, Druksterkte – Specificatie voor drukbanken;
     
Betoniek 13/22 Geef me de vijf!       
Dossierpagina Betonsterkte - Betoniek       
Dossierpagina Betonsterkete - Cement      
Terug naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.