mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Kruip

Onder kruip verstaan we blijvende vormverandering van beton onder invloed van krachten. Beton vervormt als er een kracht op uitgeoefend wordt. Naarmate de kracht groter wordt, neemt de vervorming toe.

Deze vervorming is voor een groot deel elastisch. Dit wil zeggen dat als de kracht wordt weggenomen, het materiaal weer terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm/afmeting. De verhouding tussen de spanning, veroorzaakt door de kracht, en de elastische vervorming wordt uitgedrukt in de elasticiteitsmodulus.

Echter, onder belasting treedt ook een blijvende vervorming op. Deze vervorming noemen we kruip.

De grootte van de kruip wordt vooral bepaald door de verhouding tussen de sterkte van het beton en de grootte van de belasting op het moment van belasten. Zo zal jong beton, dat nog niet veel sterkte ontwikkeld heeft, merkbaar kruipen als het belast wordt.

Door kruip zal de doorbuiging van constructies toenemen. In een voorgespannen constructie vermindert de voorspanning als het beton door kruip verkort.

Normen/aanbevelingen/Literatuur 
Bron: Betonlexicon 
NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1 Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit 
NEN-EN 1992, Eurocode 2 Ontwerp en berekening van betonconstructies
NEN-EN 1991-1-1, Belastingen op constructies
Deel 1-1 Algemene bepalingen – volumieke gewichten, eigen gewicht, opgelegde belastingen voor gebouwen 
Dossierpagina Krimp en Kruip - Betoniek
Dossierpagina Krimp en Kruip - Cement
Terug naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.