mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Boorkern

Voor het onderzoek naar de druksterkte van verhard beton kan een onderzoek op basis van uit het werk geboorde cilinders uitkomst bieden. Een boorkern is een cilindrisch proefstuk dat door middel van een holle boor uit een verharde betonconstructie wordt genomen.

Kwaliteitsdienst_beton_betonborenSoms is het belangrijk om achteraf de sterkte van beton te bepalen. De kwaliteitsdienst verricht onderzoek en de resultaten geven uitsluitsel of de sterkte van het gebruikte beton voldoet aan de vooraf opgegeven specificaties. Foto: Jurjen Talsma

 

 

Waaraan moet de boorkern voldoen?

Door verschillende redenen kunnen er twijfels zijn of een betonconstructie voldoet aan de in de projectspecificatie gestelde eisen ten aanzien van sterkte en duurzaamheid. Voor die situaties voorziet NEN-EN 13791 'Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen' in de regelgeving. Voor het onderzoek naar de druksterkte is het onderzoek op basis van uit het werk geboorde cilinders de referentie.

Geboorde cilinder

De geboorde cilinders moeten worden genomen, beoordeeld en geprepareerd overeenkomstig NEN-EN 12504-1. In deze norm wordt verwezen naar normen betreffende de eisen aan proefstukken (maattoleranties; vlakheid; haaksheid). De bepaling van de druksterkte aan geboorde cilinders is beschreven in NEN-EN 12390-3.

In bepaalde gevallen mag de druksterkte in het werk ook worden bepaald met een indirecte meetmethode (terugslaghamer, ultrasone geluidssnelheid of uittrekproef). Deze indirecte testmethoden voorzien dan in een alternatief voor de beoordeling met geboorde cilinders.

Terug naar overzicht
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.