mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Betontechnologie - begrippen

abc

Aanmaakwater

Aardvochtig beton

Afkortingen beton

Aluminiumcementbeton

Bekisting

Beoordelingsrichtlijnen

Bindmiddelfactor

Boorkern

Breedplaatvloer

Buigstaat

Cement en bindmiddelen

Chlorideklasse

Colloïdaal beton

Consistentieklasse

Construeren

def

Druksterkte

Elasticiteitsmodulus

Fijnheidsmodules

Fundering

ghij

Geluidwering

Geopolymeren

Geschiktheidsonderzoek

Gewogen rijpheid

Glijbekisting

Grootste korrelafmeting

Hogesterktebeton (HSB)

Hulpstoffen

IJkgrafiek

Innovatie

Installaties

J-ring test

klmn

Kalkuitslag op beton

Kleurbeton

Korrelafmeting

Korrelverdeling van toeslagmateriaal

Krimpspanning

Kruip

Kubusdruksterkte

Kwaliteitscontrole van beton

Licht en zwaar beton

Luchtbelvormer

Luchtgehalte in beton

Milieuklasse

Monoliet vloer

Mortelspecie

Nabehandelen

opqr

Onderwaterbeton

Paalfundering

Polypropyleenvezels

Prestatie-eisen

Printbeton

Productie

stuv

Schoon beton

Schudmaat

Schuimbeton

Silica fume

Splijttreksterkte

Spoelwater

Sterkteklasse

Stortplan

Thermisch Actief Beton (TAB)

Toeslagmateriaal

Treksterkte

Uitdrogingskrimp

Verdichtingsmaat van beton

Vezelversterkt beton

Vliegas, poederkoolvliegas

Vloeistofdicht beton

Vloertypen

Vulstoffen

wxyz

Water-cementfactor

Zeefanalyse van beton

Zelfverdichtend beton (ZVB)

Zwaar toeslagmateriaal

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.