mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Zelfverdichtend Beton (ZVB)

Zelfverdichtend Beton (ZVB) is zeer vloeibaar. Hierdoor zijn gecompliceerde vormen en constructies met veel sparingen of veel wapening eenvoudig te storten. Het betonoppervlak is van hoge kwaliteit, hierdoor duurzaam en uitermate geschikt voor schoonbeton toepassingen.

vorige

Wat is de samenstelling van zelfverdichtend beton?

Door de vloeibaarheid van het materiaal is een hoge wapeningsdichtheid mogelijk. Nauwe ruimtes tussen het wapeningsstaal worden goed gevuld en grindnesten en waterafscheiding (bleeding) komen niet voor. Ook kleine profileringen in het oppervlak zijn met zelfverdichtend beton te storten. Bekistingen met beperkte toegankelijkheid of grote hoogtes vormen geen probleem. Ook is er minder slijtage van de bekisting door het ontbreken van trilapparatuur.

ZVB valt in principe onder de normale betonvoorschriften en het past binnen de sterkteklassen en eisen omtrent duurzaamheid in NEN-EN 206-1. De vloeibaarheid wordt uitgedrukt in de consistentieklassen SF1: Zeer vloeibaar en SF2: Zelfverdichtend. Om deze te realiseren worden speciale superplastificeerders toegepast. Anders dan traditioneel betonmortel kan ZVB ook worden beoordeeld op viscositeit (stroperigheid), risico op blokkering tussen de wapening en de stabiliteit van het mengsel. Bij een te hoge vloeibaarheid treedt ontmenging op omdat dan alle zware deeltjes zinken. Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan worden verkregen bij de bij VOBN aangesloten betonmortelcentrales.

Consistentieklasse 
Bron: NEN-EN 206, NEN 8005-2014
Droog  C0
Aardvochtig C1
Half plastisch S2 
Plastisch S3 
Zeer plastisch F4 
Vloeibaar F5 
Zeer vloeibaar SF1 (toevoeging in 2014)
Zelfverdichtend  SF2 (toevoeging in 2014) 
Aanvullende eigenschappen 
Bron: NEN-EN 206, NEN 8005-2014
Viscositeit VF1 of VF2 
Blokkeringsmaat PJ1 of PJ2 (12 of 16 in J-Ring)
Stabiliteit  SR1 of SR2 
Normen en Aanbevelingen
Bron: Betonlexicon.nl
NEN-EN 206-1, Beton, deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
NEN-EN 12350-1, Beproeving van betonspecie, deel 1 t/m 12
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton - deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.

Uitvoering Zelfverdichtend Beton

Met de komst van zelfverdichtend beton is de kans op fouten tijdens het storten sterk verminderd. Trillen van de betonmortel is niet nodig, waardoor een snellere bouwtijd is te realiseren. Het heeft bovendien een gunstig effect op de arbeidsomstandigheden en het geluidsniveau op de bouwplaats. De betrouwbaarheid van de uitvoering met ZVB is groot wanneer met enkele specifieke aspecten rekening wordt gehouden:

  • Zelf Verdichtend Beton is nog geen zelfnivellerend beton. Het specieniveau zal daarom enig verhang vertonen.
  • Door de hoge vloeibaarheid is de bekistingsdruk groter dan bij traditioneel beton. Men moet uitgaan van hydrostatische speciedruk.
  • Zelf Verdichtend Beton is gevoelig voor plastische krimp. Dit kan goed worden voorkomen door het verhardende beton te beschermen tegen uitdroging.

Download informatieblad ZVB

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Partner Betonlexicon

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.