mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Vezelversterkt beton

De belangstelling voor het toevoegen van staal-, kunststof of glasvezels in beton neemt toe. Logisch, want voor een aantal constructies is dit een passende oplossing voor bijvoorbeeld extra sterkte, vereenvoudiging van het bouwproces of grotere brandwerendheid.

Beton_VezelversterktStaalvezels zorgen ervoor dat het beton trekkrachten kan opnemen en zwaarder belast kan worden. Foto: VOBN

Welke soorten vezels voor beton zijn er?

Vezelversterkt beton is een composiet van beton met staalvezels, kunststofvezels, glasvezels, koolstofvezels (carbon), textiel of combinatie van bijvoorbeeld staal- en kunststofvezels. De vezels worden tijdens het mengen van de grondstoffen van het beton door de betoncentrale toegevoegd.

Vezelversterkt beton heeft in het algemeen een hogere treksterkte (buigsterkte), minder scheurvorming (ook bij hardend beton), beter bestand tegen slijtage, betere waterdichtheid (kleinere capillaire werking en lagere permeabiliteit). De vezels zijn meestal dun en klein (afhankelijk van het vezelmateriaal en de toepassing) en zijn meestal willekeurig verdeeld in het beton. Er zijn verschillende soorten vezels die een betoncentrale kan toevoegen:

Soorten vezelsEigenschappen
Bron: VOBN
Staalvezel Grote trek- en splijtsterkte
Glasvezel Vergroting trek- en splijtsterkte (t.o.v. ongewapend beton)
Kunstofvezel (macro) Vergroting trek- en splijtsterkte (t.o.v. ongewapend beton)
Glas-, staal-, kunststofvezel Beperking van (plastische) krimpscheuren
Kunststofvezel (micro) Grote brandwerendheid
Natuurlijke vezels (gras, bamboe, jute)  
Fibre typeRelative density Diameter (μm)Tensile strength (MPa) Modulus of elasticity (MPa)Strain at failure (%) 
Bron: Sintef report SBF BK A 07029 16-10-2007
Steel  7.80  100-1000 500-2600  210,000  0.5-3.5 
Glass  2.54  8-15 2000-4000  72,000  3.0-4.8 
Glass E  2.70   12-20  1500-3700   80,000   2.5-3.6 
Synthetic  1.18  5-17 200-1000  17,000-19,000  28-50 
Acrylic  1.44  10-12 2000-3100  62,000-120,000  2-3.5 
Aramid 1.90 8-0 1800-2600  230,000  0.5-1.5 
Carbon 1.14 23 1000  380,000 20 
Nylon 1.38 10-80 280-1200  5,200 10-50 
Polyester 0.96 25-1000  80-600  10,000-18,000  12-100 
Polyethylene 0.90 20-200  450-700  5,000 6-15 
Natural 1.50  25-125  350-2000  10,000-40,000  3.5 
Wood cellulose  1.12-  100-400  280-600  13,000-25,000  10-25 
Sisal 1.15 50-400 120-200 19,000-25,000 1.5-1.9
Coconut 1.50 100-200 350-500 33,000-40,000 3.6
Bamboo 1.02- 425 250-350 25,000-32,000  
Jute 1.04   180 4,900  

 

Staalvezels voor beton
Staalvezelbeton of staalvezelversterkt beton (SVB) wordt gemaakt door aan het betonmengsel ongeveer 0,3 tot 1 volumeprocent staalvezels toe te voegen. Deze zorgen ervoor dat het beton trekkrachten kan opnemen en zwaarder belast kan worden. SVB wordt onder meer gebruikt voor bedrijfsvloeren, montageloodsen, bushaltes en wegrenovaties. SVB constructies hebben sterkere hoeken en randen, een hogere sluitweerstand en kunnen beter tegen afbrokkelen bij botsingen. De kans op scheurvorming is gering. Ook in combinatie met traditionele wapening kan staalvezelwapening worden toegepast. In plaats van de stalen wapeningsstaven worden korte staalvezels toegevoegd voor het verkrijgen van constructieve eigenschappen. Het rekenen met staalvezels in beton vraagt wel een totaal andere benadering dan het rekenen met traditioneel gewapend beton en wordt bepaald door:

  • de keuze van de vezel (lengte, diameter, vorm, aanhechtgedrag);
  • de hoeveelheid vezels per m3 beton;
  • een juiste aanpassing van de samenstelling van de betonmortel;
  • de juiste verdeling in de betonmortel (homogeen).

Kunststofvezels voor beton

Het doel van het toepassen van kunststofvezels, meestal van polypropyleen, is om beton een hogere brandwerendheid te geven en om afspatten bij extreem hoge temperaturen te voorkomen. De snel wegsmeltende vezeltjes creëren hier ontsnappingskanaaltjes voor de stoom die bij snel oplopende temperaturen in het beton uit het in beton aanwezige vocht ontstaat. De polypropyleenvezels die in beton worden toegepast zijn over het algemeen zeer dunne en circa 10 – 20 mm lange vezels. 

Glasvezels voor beton

Gecoate micri-glasvezels geven beton een aanmerkelijk hogere splijt-treksterkte dan ongewapend beton. In het werk gestort glasvezelbeton is nog in ontwikkeling en wordt voornamelijk toegepast in terreinverhardingen.

Uitvoering vezel versterkt beton

  • In tegenstelling tot traditioneel gewapend beton, waarbij de betonproductie en het maken en plaatsen van de wapening gescheiden werkprocessen zijn, is de productie van SVB één proces. Alles komt uit de betonmixer.
  • Alle varianten van vezelversterkt beton kunnen gemakkelijk worden gestort. Bij de verwerkbaarheid van vezels in het beton wordt rekening gehouden met de wensen van de verwerker. Bij niet te hoge doseringen aan vezels is de betonmortel goed te verpompen.
  • Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan bij de bij VOBN aangesloten betonmortelcentrales worden verkregen.

Informatieblad Vezelversterkt beton

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Proefproject SVB

Een voorbeeld van onderzoek naar staalvezelbeton is het proefproject met een woningcasco en een bedrijfsvloer uit 2010.

Nieuwsbericht:

Proef staalvezelbeton geslaagd


Film:

Bezwijktest Staal Vezel Betonvloer


 

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

Samenwerking

Logo-CBC-150px

bron: www.cementenbeton.nl

Cement&BetonCentrum


VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.