mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Schoon beton

Schoon beton is geen specifieke betonsoort maar het een in het zichtblijvend eindproduct van een proces waarbij de esthetische kwaliteit van het betonoppervlak wordt bepaald door de structuur en de kleur van het oppervlak, de betonsamenstelling en de eventuele bewerking(en) die na verharden op het oppervlak zijn toegepast.

vorige

Wat zijn de aandachtspunten bij schoonbeton?

De esthetische kwaliteit aan het oppervlak maakt het tot schoonbeton. Betonmortel voor schoonbeton wordt op maat samengesteld. Dit betekent dat in een vroeg stadium van het bouwproces met de betrokken partijen afspraken worden gemaakt over de bekisting, wapening, betonmortel en aanvullende eisen zoals proefstorts en herstel bij onvolkomenheden.

In de nieuwe CUR-Aanbeveling 100 'Schoonbeton' is daarom veel aandacht besteed aan communicatie en coördinatie. Met de aanstelling van een coördinator krijgt schoon beton de plaats in het ontwerp- en uitvoeringsproces die het verdient. Een werkplan schoonbeton is een belangrijk instrument voor kwaliteitsbeheersing. 

Classificatie schoon beton

Schoonbeton wordt ingedeeld in de oppervlakteklassen B1, B2 en B9.In de projectspecificatie dienen de specifieke eisen voor een betreffend project worden omschreven. CUR-Aanbeveling 100 kan hiervoor dienen als handleiding.

 • B1 Niet-geprofileerd bekist oppervlak van in het werk gestort of geprefabriceerd beton element
 • B2 Niet-geprofileerd bekist oppervlak van geprefabriceerd beton element
 • B9 Betonoppervlak, niet behorende tot B of B2

Kleur van Schoonbeton

Elk van de genoemde typen kan weer worden onderverdeeld naar kleur:

 • Grijs, op basis van grijs cement, zonder gebruik vanpigmenten; 
 • Wit, op basis van wit cement, zonder gebruik van pigmenten; 
 • Gekleurd, op basis van grijs of wit cement, met gebruik van pigmenten.

Bekisting bij Schoonbeton

Voor het vormen van de betonconstructie is bekisting nodig. Het eindresultaat is daarom mede afhankelijk van de randvoorwaarden die verbonden zijn aan de wijze van bekisten zoals:

 • Stijfheid en vlakheid
 • Materiaal voor de contactbekisting en plaatpatroon
 • Plaats van en afstanden tussen centerpennen
 • Hoeknaden en/of vellingkanten
 • Stortnaden en aansluitingen op andere bouwdelen
 • Eventueel structuurmatten of uit te wassen oppervlakken

Betonmortel en Schoonbeton

De vorm en structuur geven samen met het oppervlak het beeld van schoon beton. Te stellen eisen aan de betonmortel en het verharde beton zijn:

 • Grijstint en kleur van grondstoffen en beton na verharding
 • Betonverwerking, verdichting, nabehandeling
 • Betonoppervlak, dichtheid, luchtbellen
 • Nabewerking, dichtzetten van centerpennen

Uitvoering schoonbeton

Schoon beton vergt speciale aandacht in ontwerp en uitvoering, omdat het tegelijkertijd zowel constructie- als afbouwmateriaal is. De esthetische kwaliteiten van schoon beton zijn sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering. Kleurbeton wordt ook steeds meer toegepast. Niet alleen om esthetische redenen maar ook vanwege de signaleringsmogelijkheden. Denk aan fietspaden, parkeervakken, bushaltes en dergelijke. Vroegtijdige betrekking van de uitvoering bij kleurbeton en in het zicht komende betonnen delen is noodzakelijk. Ook deskundig personeel op de bouwplaats dragen bij aan duurzame betonconstructies. Aandachtspunten en hulpmiddelen:

 • Aansluiten op het werkplan Schoonbeton
 • Keuze van systeem of projectbekisting
 • Tijdig maken en beoordelen van betonmonsters en een proefstort
 • Maak een stortplan
 • Voldoende lange nabehandeling en bescherming van gestorte beton

Werkplan schoonbeton

 
Meer lezen?

Schoonbeton app bestellen >
Schoonbeton.com >

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Samenwerking

Logo-CBC-150px

bron: www.cementenbeton.nl

Cement&BetonCentrum


Brochure schoon beton

In samenwerking met het Cement&Betoncentrum heeft VOBN een brochure - uitvoering schoon beton - uitgebracht.  

Cover_SchoonBeton

 

 

Download de brochure


Meer informatie over schoon beton >


 

 

 

 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.