mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Colloïdaal beton

Colloïdaal beton is geschikt voor constructief onderwaterbeton en oever- en bodembescherming. De belangrijkste eigenschap is de bijzonder grote samenhang van de betonmortel waardoor het niet ontmengt tijdens het storten onder water en nauwelijks uitspoelt in stromend water of bij dijklichamen.

Soortenbetonmortel_Colloïaal_betonColloïdaal beton vlakbij de waterlijn biedt een optimale oeverbescherming. Foto: Mebin B.V.

Wat is de structuur colloïdaal beton?

Colloïdaalbeton is feitelijk normaal constructiebeton in een gewenste samenstelling, waarbij een specifieke hulpstof (met colloïden) is toegevoegd om uitspoeling en ontmenging te voorkomen. Onder water en in stromend water kan colloïdaal beton toegepast worden zonder dat ontmenging optreedt.

Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taaikleverige samenhang heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt. Deze eigenschappen worden verkregen door het toevoegen van een colloïdale hulpstof aan een daarvoor geschikte betonsamenstelling.

Colloïdale hulpstoffen zijn gemodificeerde, natuurlijke polymeren, veelal afgeleid van cellulose. Ze verdikken als het ware het water en bevorderen de onderlinge aantrekkingskracht van de fijne delen in de specie waardoor de samenhang verbetert. In de waterbouw worden twee typen colloïdaalbeton toegepast:

  • colloïdaalbeton met een dichte structuur (ρa is ca. 2300 kg/m3);
  • colloïdaalbeton met een open structuur (ρa is ca. 1650 – 1850 kg/m3).

De samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water. Het dichte type laat geen water door en kent normale druksterkteklassen. Het open type laat wel water door en heeft een maximale sterkteklasse C12/15.

Toepassingen colloïdaal beton

De toepassing van colloïdaal beton richt zich specifiek voor oeverbeschermings-constructies, waar aanslibbing en begroeiing gewenst zijn. Een combinatie van beide typen voor onder en boven de waterlijn biedt een optimale bescherming bij een aantrekkelijk uiterlijk met grassen, lage kruiden en ruigtesoorten. Het is ook toepasbaar als bermbeton. Daarnaast zijn er nog andere toepassingen mogelijk.

Functie Type constructie   
Bron: betonpocket 2016
Oeverbescherming  monoliet constructie in gesloten of open colloïdaalbeton of
breuksteen bestortingen vastgelegd met gesloten
of open colloïdaalbeton
 
   
Bodembescherming Open of gesloten colloïdaalbeton op die plaatsen
waar door snelstromend water gevaar van sterke
erosie aanwezig is zoals op de bodem van beken en rivieren of voor stortebedden bij sluizen en stuwen
   

Bodemafsluiting bij
bouwputten

Onderwater (gewapende) betonvloeren. Aanbrengen
van beton met kubel of betonpomp zonder gebruik
van speciale stortmethoden
   

Afdichten van funderingen

Vullen van lange holle buispalen in grondwater, toepassing in diepwanden bij hoge hydrostatische druk    

Het speciale karakter van deze betonsoort vraag een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole. Omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in een CUR-Aanbeveling.(Super)plastificeerders met dispergerende werking (naftalenen) kunnen de cohesie van colloïdaal beton negatief beïnvloeden.

Normen / Aanbevelingen
Bron: Betonlexicon.nl
CUR-Aanbeveling 18, Colloïdaal beton. 

Informatieblad VOBN Colloïdaal beton

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.