mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Grondstoffen van beton

Betonmortel is het mengsel van bindmiddelen (cement), water, toeslagmaterialen (zand, grind of granulaat), vulstoffen en hulpstoffen. Het wordt in de gewenste consistentie (samenstelling) naar de bouwplaats getransporteerd, waar het in de bekisting wordt gestort. Na uitharding neemt het de definitieve betonvorm aan. 

Grondstoffen_beton_01Op de betoncentrale worden grondstoffen in de gewenste consistentie gemengd. Foto: VOBN

Grondstoffen voor de juiste betonsamenstelling

Beton kan worden vervaardigd met een druksterkte van C12/15 tot waarden boven C100/115. De duurzaamheid wordt gewaarborgd door de betonsamenstelling af te stemmen op de eisen van het milieu waarin het beton wordt toegepast. Verder kunnen bijvoorbeeld aanvullende eisen worden gesteld aan de warmteontwikkeling of de sterkteontwikkeling. Dat brengt specifieke eisen met zich mee voor de betonsamenstelling en een belangrijke rol daarbij spelen de eigenschappen van de gebruikte grondstoffen.

Advies betoncentrale aangesloten bij VOBN

Een betoncentrale beschikt over een omvangrijk pakket aan verantwoorde grondstoffen, bijvoorbeeld verschillende cementsoorten en overige duurzame bindmiddelen in verschillende sterkteklassen; vulstoffen, waarvan sommige een deel van de bindmiddelfunctie van het cement kunnen overnemen, diverse hulpstoffen en tot slot meerdere toeslagmaterialen.

Grondstof Eigenschap
Bron: VOBN
Cement  Belangrijk onderdeel van betonmortel en zorgt voor de binding tussen de toeslagmaterialen. Naast cement worden ook andere bindmiddelen, zoals vliegas, toegepast.
Toeslagmaterialen  Het toeslagmateriaal bestaat meestal uit zand en grind, maar afhankelijk van de prestatie-eisen en de beschikbaarheid van deze materialen, kan ook basalt, graniet, kalksteen, kwarts en betongranulaat worden verwerkt. 
Aanmaakwater  Het water heeft een dubbele functie: de hydratatie van het cement en de verwerkbaarheid tijdens de uitvoering. 
Vulstoffen  Deze worden soms aan de betonmortel toegevoegd om meer samenhang en stabiliteit te geven of vanwege hun bijdrage aan de sterkteontwikkeling.
Hulpstoffen  Deze beïnvloeden de eigenschappen van de betonmortel. De meest bekende zijn de water reducerende en plastificerende stoffen. Daarmee kan de benodigde hoeveelheid water in beton worden verminderd, of de verwerkbaarheid worden verbeterd. 

Betoncentrales in Nederland

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.