mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Vulstoffen voor beton

Vulstoffen bestaan uit heel fijne deeltjes, meestal kleiner dan 63 μm. Zij verhogen de verwerkbaarheid en de dichtheid van het beton. Vulstoffen worden ook aan beton toegevoegd ter aanvulling van de hoeveelheid fijn materiaal of vanwege hun bijdrage aan de sterkteontwikkeling.

Grondstoffen_beton_11Vulstoffen bestaan uit heel fijne deeltjes, meestal kleiner dan 63 µm. Foto: CUR

 

Twee groepen vulstoffen voor beton

In de betonnorm NEN-EN 206-1 worden de vulstoffen in twee groepen ingedeeld:

  • inerte vulstoffen (type I);
  • vulstoffen met een bindmiddelfunctie (type II).

Inerte vulstoffen (type I)

Voorbeelden van inerte vulstoffen zijn kalksteenmeel en kwartsmeel (SiO2-meel). Ze worden toegepast om betonspecies meer samenhang en stabiliteit te geven of om de structuur en de dichtheid van het beton te verbeteren. Kalksteenmeel wordt onder meer toegepast in zelf verdichtend beton. Inerte vulstoffen kunnen worden beschouwd als zeer fijn toeslagmateriaal en moeten voldoen aan norm NEN-EN 12620 'Toeslagmaterialen voor beton'.

Vulstoffen met een bindmiddelfunctie (type II)

Vulstoffen met een bindmiddelfunctie worden aangeduid als type II. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan (een gedeelte van) de vulstof als bindmiddel te beschouwen. Vulstoffen met een bindmiddelfunctie zijn bijvoorbeeld poederkoolvliegas en silicafume. De laatste wordt met name in hoge sterkte beton toegepast.

Kleurstoffen als vulstoffen

Kleurstoffen worden beschouwd als type I vulstof. Kleurstoffen zijn uiterst fijn gemalen poeders, meestal op basis van anorganische metaalverbindingen. De toegepaste hoeveelheid kleurstoffen is doorgaans tussen 2 en 5% van het cementgewicht. In kilogrammen uitgedrukt, is dit tussen circa 5 en 15 kg per m3 beton. Ondanks de relatief geringe doseringsgrootte hebben kleurstoffen een aanzienlijke invloed op de eigenschappen van de betonmortel (betonspecie). De waterbehoefte kan sterk toenemen. Uiteraard zijn de eigenschappen én de kleur van de overige grondstoffen: - cement, vulstoffen, hulpstoffen en toeslagmaterialen - van grote invloed op de uiteindelijk te bereiken kleur. In veel gevallen wordt gekleurd beton vervaardigd op basis van wit cement, om zo het kleurende effect te versterken én een homogener resultaat te bereiken.

Normen en Aanbevelingen vulstoffen voor beton
Bron: betonlexicon.nl
NEN-EN 206-1 Beton Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton. 
NEN 5905 Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton. 
NEN-EN 450, deel 1 en 2 Vliegas voor beton. 
NEN-EN 13263, deel 1 en 2 Silicafume voor beton. 
NEN-EN 12878, Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd op cement en/of kalk. Specificaties en beproevingsmethoden. 
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Partner Betonlexicon

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.