mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Hulpstoffen voor beton

In betonmortel worden meestal hulpstoffen toegepast. De meest bekende en toegepaste soorten zijn de waterreducerende, plastificerende hulpstoffen. Daarmee kan de benodigde hoeveelheid water in beton worden verminderd of de verwerkbaarheid worden verbeterd.

Grondstoffen_beton_10Een moderne betoncentrale heeft veel vloeibare hulpstoffen op voorraad. Foto: VOBN

Welke soorten hulpstoffen zijn er? 

Hulpstoffen zijn er zowel in poedervorm als in vloeibare vorm en ieder heeft een eigen kenmerkend gedrag en een bijbehorend gebied van toepassingsmogelijkheden. Het doel van hulpstoffen is om één of meerdere eigenschappen van de betonmortel of het beton positief te beïnvloeden. De norm voor hulpstoffen voor beton (NEN-EN 934-2), mortel en injectiemortel, geeft een indeling én de eisen met betrekking tot de werking van:

  • (super)plastificerende stoffen;
  • waterretentiemiddel;
  • luchtbelvormer;
  • bindtijdversneller;
  • verhardingsversneller;
  • vertragende stof.

Plastificeerders

Om een betere verwerkbaarheid te bereiken en/of het watergehalte te verlagen bij gelijke verwerkbaarheid, worden (sterk) plastificerende hulpstoffen gebruikt. Als een groter plastificerend effect gewenst is, kan worden overgestapt op een zogenoemde superplastificeerder. Met deze hulpstoffen is een (veel) groter waterreducerend effect mogelijk.

Waterretentiemiddel

Waterretentiemiddelen kunnen worden gebruikt om de stabiliteit van een betonmengsel te verbeteren. Hierdoor kan de uitscheiding van water (bleeding) worden teruggebracht en wordt de duurzaamheid van het beton vergroot. De oppervlaktekwaliteit van zichtbeton kan worden verbeterd. Deze hulpstof wordt ook toegepast in onderwaterbeton (colloïdaalbeton).

Luchtbelvormers

Luchtbelvormers zijn hulpstoffen die gebruikt worden om een groot aantal kleine luchtbelletjes in het beton te brengen. De ingebrachte lucht bestaat uit microscopisch kleine luchtbellen, gewoonlijk tussen 10 μm en 300 μm in diameter. De ingebrachte luchtbellen hebben verschillende effecten op vers en uitgehard beton. Door de aanwezigheid is beton bijvoorbeeld beter bestand tegen vorst en dooizouten.

Versnellers

Versnellers worden gebruikt om de beginsnelheid van de chemische reactie tussen cement en het aanmaakwater te verhogen. Dit resulteert in een snellere binding van het beton of snellere uitharding en sterkteontwikkeling of beide. Verhardingsversnellers worden gebruikt om de ontkistingstijd te verkorten en het bouwproces te optimaliseren of om versnelde betreding van betonnen vloeren en trottoirs mogelijk te maken.

Vertragers

Vertragers worden vooral gebruikt in betonmortel om de hydratatiereactie te vertragen en zo de verwerkingsduur van betonmortel te verlengen. De verharding wordt uitgesteld. Dit kan nodig zijn in verband met de stortvolgorde of door calamiteiten. Deze hulpstoffen worden wel gemaakt op basis van suikers, zoals sacharine of gluconaten, maar ook andere chemische verbindingen komen voor.

Normen en Aanbevelingen 
Bron: Betonlexicon.nl
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit; 

NEN-EN 934-2, Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – beproevingsmethoden
Deel 1: Referentiebeton en referentiemortel voor beproevingen;
Deel 2: Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding;
Deel 6: Monsterneming, conformiteitscontrole en conformiteitsbeoordeling.

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.