mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Beton bestellen

De kwaliteit, sterkte en duurzaamheid van beton wordt bepaald door de juiste samenstelling van de betonmortel en een goede verwerking daarvan. Bij het bestellen van betonmortel is het belangrijk dat vooraf duidelijk omschreven staat aan welke eisen de betonmortel bij aflevering en na verharding moet voldoen.

vorige

Waar kunt u beton bestellen?

Beton bestelt u bij een betoncentrale aangesloten bij VOBN. Dit zijn hoogwaardige bedrijven, die het optimale betonmengsels samenstellen met uiteenlopende eigenschappen op basis van verschillende prestatie-eisen. Deze eisen zijn omschreven in NEN-EN 206-1 aangevuld met NEN 8005 voor de specifieke Nederlandse situatie. Deze normen bepalen dat onderstaande specificaties moeten worden opgegeven;

Overleg voor de bestelling met een betoncentrale aangesloten bij VOBN

Voordat de eerste truckmixer op de bouwplaats werk arriveert, moet er overleg met de betoncentrale zijn geweest. Het is belangrijk dat de afnemer aan de betoncentrale duidelijk maakt aan welke eisen de geleverde betonspecie moet voldoen of dat de afnemer dit samen met de betoncentrale samenstelt. Het betreft niet alleen de prestatie-eisen die aan het verharde beton worden gesteld, maar ook eisen aan de verwerkbaarheid van de betonspecie. Natuurlijk kunnen meer eisen worden opgegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van de sterkteopbouw of specifieke eisen zoals bij toepassing van schoon beton of gekleurd beton.

Diensten van betoncentrales

 • Deskundig samenstellen van betonmortel afgestemd op de wensen van de afnemer en de technische eisen van het project.
 • Vakkundig doseren en mengen van de benodigde grondstoffen tot een betonmortel met de overeengekomen technische eigenschappen.
 • Transport van de betonmortel naar de afleverplaats op vooraf overeengekomen tijdstippen en in vooraf overeengekomen hoeveelheden.
 • Transport van de betonmortel op de bouwplaats met behulp van betonpompen, mits vooraf overeengekomen.

Een gecertificeerde betoncentrale zal haar productieproces zodanig besturen en alle productiegegevens zo registeren, dat de kwaliteit van het product onderschreven wordt door een door de Raad voor de Certificatie erkende certificatie-instelling. De bij VOBN aangesloten betoncentrales zijn gecertificeerd, beschikken bijna allemaal over het Beton Bewust keurmerk en hebben deskundig personeel in dienst, zodat u verzekerd bent van goede begeleiding. Zo kan een betontechnoloog u bijvoorbeeld adviseren welke betonsamenstelling in uw specifieke situatie het beste is. Zaken die hierbij ter sprake kunnen komen zijn onder meer:

 • Vertragen van de binding en/of verharding.
 • Verhogen van de aanvangssterkte.
 • Verlagen van de warmteontwikkeling.
 • Verbeteren van de verwerkbaarheid.
 • Bijzondere eisen aan het uiterlijk van het beton.
 • Bijzondere omstandigheden zoals onder of aan het water storten, storten bij hoge temperaturen of bij vorst.

Meer weten? Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betoncentrale.

Betoncentrales in Nederland

 

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Informatieblad

Bij het bestellen van betonmortel is het belangrijk de volgende vijf basisgegevens door te geven: Sterkteklasse, Milieuklasse(n), Consistentieklasse, korrelgroep en chlorideklasse. Hoe dat moet, leest u in het VOBN informatieblad - Betonmortel, specificaties voor bestelling.

 

Cover_infoblad-betonmortel_bestellen_11-2013

Download informatieblad


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.