mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Consistentieklasse van beton

De consistentieklasse is een maat voor de verwerkbaarheid van de betonmortel. In de praktijk wordt de consistentie gekozen, afhankelijk van de toepassing en rekening houdend met de wijze van storten en verdichten. In de NEN 8005 zijn aanbevolen consistentieklassen benoemd van ‘droog’ tot ‘zelfverdichtend’.

ConsistentieklasseVoor de bepaling van de schudmaat wordt gebruikgemaakt van een verkorte kegel. Foto: VOBN.

Hoe wordt de consistentieklasse bepaald?

In NEN 8005 is de verwerkbaarheid van beton vastgelegd in een aantal consistentie-klassen. De consistentie kan volgens de indeling in deze norm worden benoemd tussen 'droog' en 'zeer vloeibaar'. Voor verschillende consistentieklassen zijn in de norm verschillende meetmethoden maatgevend. In de tabel is de maatgevende koppeling van consistentie en meetmethode vet gedrukt.

Voor de bepaling van de schudmaat wordt gebruikgemaakt van een verkorte kegel met een hoogte van 200 mm die op de schudtafel wordt geplaatst en 15 maal wordt geschud. De notatie van de klasse wordt voorafgegaan door een letter die de meetmethode aangeeft.

Aanduiding Verdichtingmaat C Zetmaat S (mm) Schudmaat F(mm) 
Bron: Tabel 10.1 Aanbevolen Consistentieklassen volgens NEN 8005
Droog  C0      
Aardvochtig  C1  S1 (10-40)  F1 (< 340) 
Half plastisch  C2  S2 (50-90)  F2 (350-410) 
Plastisch  C3  S3 (100-150)  F3 (420-480) 
Zeer plastisch    S4 (160-210)  F4 (490-550) 
Vloeibaar    S5 (> 220)  F5 (560-620) 
Zeer vloeibaar      F6 (> 630) 

De NEN 8005 benoemt nog enkele klassen voor de "aanvullende eigenschappen" wanneer zelfverdichtend beton wordt toegepast. 

   
Bron: Tabel 10.1 Aanbevolen Consistentieklassen volgens NEN 8005
Viscositeit  VF1  Trechtertijd < 9,0 sec. 
  VF2 Trechtertijd 9,0 – 25,0 sec.
Blokkeringsmaat PJ1 J-ring stap in mm: ≤ 10 met 12 staven
  PJ2 J-ring stap in mm: ≤ 10 met 16 staven
Stabiliteit SR1 Ontmengde portie in %: ≤ 20
  SR2 Ontmengde portie in %: ≤ 15

 

 
  
 
  
 

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

Informatieblad

Bij het bestellen van betonmortel is het belangrijk de volgende vijf basisgegevens door te geven: Sterkteklasse, Milieuklasse(n), Consistentieklasse, korrelgroep en chlorideklasse. Hoe dat moet, leest u in het VOBN informatieblad - Betonmortel, specificaties voor bestelling.

 

Cover_infoblad-betonmortel_bestellen_11-2013

Download informatieblad


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.