mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Chlorideklasse van beton

Met de chloridenklassen wordt het maximaal toelaatbare gehalte aan chloriden in beton aangeduid. Deze eis wordt gesteld voor de bescherming van de wapening tegen corrosie. In welke grondstoffen kunnen chloriden voorkomen en hoe wordt het chloridegehalte in beton berekend? 

Arbocatalogus_beton_Beroep_LaborantDe laborant voert kwaliteitscontroles uit, zoals testen van de hardheid van het eindproduct.

Waar kunnen chloriden in voorkomen?

Chloriden kunnen in vrijwel alle grondstoffen voor beton voorkomen: bindmiddelen, vulstoffentoeslagmaterialen, hulpstoffen en aanmaakwater. Het maximale gehalte aan chloriden (Cl) in gewapend beton wordt uitgedrukt als percentage (m/m) ten opzichte van de hoeveelheid bindmiddel. De chloridenklasse hangt af de wijze waarop de constructie wordt gewapend.

Beoogd gebruik van het beton Klasse voor chloridengehalte Maximumgehalte aan Cl t.o.v. de massa cement (in % m/m)a)  
Bron: Betonlexicon
Beton zonder wapening of ingesloten metalen, met uitzondering van corrosievaste hijsvoorzieningen  Cl 1,0  1,0   
Beton met wapening of ingestorte metalen en nagerekt staal Cl 0,40 0,4   
Beton met voorgerekt staal Cl 0,20 0,2   

Rekenvoorbeeld chloridegehalte in beton

In dit voorbeeld is de betonspecie bestemd voor een gewapend-betonconstructie. Volgens de tabel (NEN-EN 206-1) is het maximum chloridegehalte 0,4 % (m/m) ten opzichte van het cementgehalte. Het chloridegehalte van de samenstellende delen kan mogelijk worden opgevraagd bij de leverancier of moet zelf worden bepaald. In dit voorbeeld zijn van de volgende materialen de chloridegehaltes bekend: Rekenvoorbeeld controle chloridegehalte in beton

  • CEM III/A 42,5N bevat 0,03 % m/m Cl
  • vochtig rivierzand bevat 0,0004 % m/m Cl
  • vochtig riviergrind bevat 0,0004 % m/m Cl
  • aanmaakwater bevat 0,011 % m/m Cl
Berekening   
Bron: Betonlexicon
333 x 103 g cement x 0,03/100 (m/m) Cl  100   Cl
784 x 103 g vochtig zand x 0,0004/100 (m/m) Cl  Cl
1157 x 103 g vochtig grind x 0,0004/100 (m/m) Cl  Cl
86  103 g aanmaakwater x 0,011/100 (m/m) Cl  9   Cl
Totaal   117   Cl

Het gehalte aan chloriden ten opzichte van het cementgehalte = 0,117 [kg] / 333 [kg] x 100 % = 0,045 % (m/m) Cl. Dit voldoet ruimschoots aan de gestelde eis in de NEN-EN 206-1

Normen en Aanbevelingen 
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 206-1 Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

Informatieblad

Bij het bestellen van betonmortel is het belangrijk de volgende vijf basisgegevens door te geven: Sterkteklasse, Milieuklasse(n), Consistentieklasse, korrelgroep en chlorideklasse. Hoe dat moet, leest u in het VOBN informatieblad - Betonmortel, specificaties voor bestelling.

 

Cover_infoblad-betonmortel_bestellen_11-2013

Download informatieblad


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.