mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Gietbouw Informatie Model

Het Gietbouw Informatie Model (GIM) helpt om het bouwplan correct en effectief te kunnen beoordelen op mogelijke bouwmethoden en om te weten welke informatie nodig is om de optimale bouwmethode onderbouwd te kunnen bepalen.

Gietbouw_Informatie_Model_VOBNOptimalisatie wordt verkregen door het uitwerken van een aantal varianten tot het meest optimale systeem voor een bouwproject.

Het model is in vier fasen opgezet met daarin stappenplannen, checklisten, controlelijsten en verwijzingen naar achtergrondinformatie. Een integrale benadering leidt tot een verantwoorde keuze. 

Analyseren projectgegevens
De keuze van de meest geschikte bouwmethode vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Meerdere keuzemogelijkheden zijn voorhanden en de invulling hangt af van de resultaten uit de project- en ontwerpanalyse, de proces- en kostenanalyse en van de voorkeuren van de uitvoerende partijen. De procesmatige uitwerking van het ontwerp verloopt van grof naar fijn. Optimalisatie wordt verkregen door het uitwerken van een aantal varianten tot het meest optimale systeem voor een bepaald project. In de laatste fase wordt de ploeg- en kraanbezetting gecontroleerd.

Downloads
Bron: VOBN (Gietbouwcentrum)
PDF icoonGIM 1.1a checklist tekeningen en gegevens
PDF icoonGIM 1.1b checklist project - ontwerp - proces - kosten
PDF icoonGIM 1.2 Quickscan keuzemodel

Checken op mogelijke bouwmethode
Meerdere keuzemogelijkheden zijn voorhanden. Invulling hangt af van de resultaten uit de project- en ontwerpanalyse, de proces- en kostenanalyse en van de voorkeuren van de uitvoerende partijen. De eerste check op de haalbaarheid van mogelijke bouwmethoden is te toetsen met behulp van de checklisten.

Downloads 
Bron: VOBN (Gietbouwcentrum) 
PDF icoonGIM 2.1a checklist haalbaarheid en ontwerp installaties
PDF icoonGIM 2.1b checklist haalbaarheid en ontwerp breedplaat
PDF icoonGIM 2.1c checklist haalbaarheid en ontwerp paneel en grootwand bekisting
PDF icoonGIM 2.1d checklist haalbaarheid stalen wandbekisting
PDF icoonGIM 2.1e checklist haalbaarheid en ontwerp tunnelbekisting

Uitwerking project
Een juiste afstemming van de wanden- en vloerencyclus van het casco is van groot belang voor een optimaal uitvoeringsproces, met voldoende tijd en ruimte voor alle betrokken partijen. Met het volgen van het stappenplan voor het ontwerpen van een aanpak in wanden breedplaat en in tunnelgietbouw, kan een eerste uitwerking van de aanpak van het casco en de dagcyclus worden verkregen. 

Niet alleen dienen de wanden en vloerencyclus op elkaar afgestemd te zijn, ook is het van belang te controleren of de ontwerpen cyclus haalbaar is voor de verschillende productieploegen en de bouwkraan.

Downloads 
Bron: VOBN (Gietbouwcentrum)
PDF icoonGIM 2.2a checklist aanpak casco in wanden breedplaat systeem
PDF icoonGIM 2.2b checklist aanpak casco in tunnelgietbouw
PDF icoonGIM 2.2c checklist analyse kraankeuze
PDF icoonGIM 2.2d checklist manuren, bezetting en prestatie
PDF icoonGIM 2.2e checklist kraantijden en kraanbezetting
XLS icoonGIM 2.2f invulblad kraantijdberekening

Afstemmen constructie op ontwerp
In deze fase wordt er gekeken naar verstorende casco-onderdelen en verstorende constructie onderdelen. Vanuit de project-, ontwerp- en proces analyse volgen de eerste aanwijzingen voor de optimale bouwmethode voor het project.

In het ontwerp kunnen constructieonderdelen zitten die een 'snelle' cyclus kunnen verstoren. Denk aan liftschachten, trappenhuizen, dwarswanden en stabiliteitswanden, balkon- en galerijplaten, samengestelde gevelelementen.

Geadviseerd wordt deze onderdelen in de VO-DO fase op te sporen en waar nodig aan te passen voor het realiseren van een optimale cyclus. Hiermee kan een nog snellere uitvoering worden verkregen.

Integrale benadering knooppunten
Er wordt nog wel eens op onderdelen in de tunnelgietbouw of de wanden-breedplaat cyclus gesleuteld, zonder te weten welke gevolgen dat heeft voor andere partners c.q. aanbieders in de cyclus. Een optelsom van de goedkoopste aanbieders betekent niet, dat het totaal de meest economische aanbieding oplevert. De oplossing ligt in het integraal benaderen van de uitwerking van de meest efficiënte bouwmethode.

In de checklist optimalisatie knooppunten en raakvlakken casco-onderdelen is de integrale benadering voor zowel tunnelgietbouw als voor wanden-breedplaat terug te vinden.

Downloads 
Bron: VOBN (Gietbouwcentrum)
PDF icoonGIM 3.1a checklist afstemmen constructie op ontwerp
PDF icoonGIM 3.2a checklist intergrale benadering knooppunten

Productspecifieke aandachtspunten
Voor de keuze van toepassing van een bouwproduct in een bouwmethode, moet dit product zo optimaal mogelijk aansluiten bij de specifieke kenmerken van het bouwproject. Anderzijds vraagt het product om specifieke randvoorwaarden voor een optimaal uitvoeringsproces.

Voldoende budget en bouwtijd
Het VO-DO traject is er vooral op gericht om voldoende budget en bouwtijd te genereren voor de volgende bouwfasen. Aan leveranciers en aanbieders wordt specifieke (prijs-) informatie gevraagd. Hoe nauwkeuriger de aanvraag is, des te completer de aanbieding kan zijn.

In de checklisten wordt aangegeven welke specifieke onderdelen op voorhand uitgezocht moeten worden om een complete aanbieding te verkrijgen.

Downloads 
Bron: VOBN (Gietbouwcentrum)
PDF icoonGIM 4.1a checklist offerte aanvraag wandbekisting
PDF icoonGIM 4.1b checklist offerte aanvraag vloerondersteuning
PDF icoonGIM 4.1c checklist offerte aanvraag betonmortel
PDF icoonGIM 4.1d checklist offerte aanvraag breedplaatvloer

 

 

 

Delen:

Betonbouwgids

De Betonbouwgids is een handig naslagwerk voor alle partijen die werkzaam zijn binnen de betonbouwketen, met name de uitvoering. In deze gids is veel informatie te vinden over o.a. storten, verwerken en nabehandelen van beton.

 

Cover_Betonbouwgids 2012

Download de Betonbouwgids


 

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.