mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Fundering van beton

Grondgebonden woningen en appartementgebouwen worden bijna altijd gefundeerd op betonnen funderingsbalken. In de meeste gebieden in Nederland worden de funderingsbalken gestort op eerder ingebrachte mortelschroef- of heipalen, zodat de wapening van de betonpalen aan de funderingspalen wordt gekoppeld.

vorige

Bekistingswijzer voor fundaties

Voor toepassingen van in het werk gestorte funderingsbalken zijn diverse mogelijkheden:

  • Blijvende (EPS) funderingsbekistingen (vast en samengesteld);
  • Traditioneel getimmerde funderingsbekisting;
  • Kleinpaneelbekisting;
  • Stalen bekisting met kraanjuk.

VOBN heeft een bekistingswijzer ontwikkeld. Deze wijzer laat de toepassingsmogelijkheden zien, bij de keuze van het type bekisting voor funderingsbalken. 

Type Wooneenheden Aantal EPS vast EPS samengesteld

Traditioneel 

Kleinpaneel bekistingStalen bekisting
x= geschikt voor de toepassing. Bron: VOBN brochure fundaties voor woningbouw 
Vrijstaand  1-6 × × ×    
  6-20 × × ×  ×  
Twee onder één kap 1-6 ×  × ×     
  6-20 × × × ×  
Geschakeld  2-10 ×  × ×  ×  
  20-40 × ×   × ×
  40-99 × ×   × ×
Woonblok (laag)  2-10 × × ×  ×  
  10-40 ×  ×    × ×
  40-99 ×  ×   × ×
Appartement 20-40 × ×   ×  
Middelhoogbouw 40-99 × ×   × ×
  >99 × ×   × ×

Download brochure betonnen fundaties

 

Fundering zonder kruipruimte

In het werk gestort beton biedt de mogelijkheid voor kruipruimteloos bouwen. De problemen van vocht en ventileren van de kruipruimte worden hiermee voorkomen. Daarnaast bieden de SBR Referentiedetails voldoende mogelijkheden om met betonnnen casco's koudebruggen en de daaraan gekoppelde vochtproblemen op te lossen. 

vorige

Een betonnen fundering zonder kruipruimte levert al gauw een energiebesparing op van 5 procent ten opzichte van een woning mét kruipruimte. Dit aspect vormt vooral voor overheden in toenemende mate aanleiding om bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties aan te dringen op kruipruimteloos bouwen. Verder heeft bouwen zonder kruipruimte bouwtechnische en bouwfysische voordelen. De bouwwijze voorkomt vochttransport naar de leefruimte, waardoor minder vochtproblemen in de woningen ontstaan en ook de akoestische prestatie neemt bij kruipruimteloos bouwen toe.

Delen:

Betonbouwgids

De Betonbouwgids is een handig naslagwerk voor alle partijen die werkzaam zijn binnen de betonbouwketen, met name de uitvoering. In deze gids is veel informatie te vinden over o.a. storten, verwerken en nabehandelen van beton.

 

Cover_Betonbouwgids 2012

Download de Betonbouwgids


 

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.