mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Boor- en diepwandpalen

Boorpalen zijn grondverwijderende palen die worden gevormd door graven met een boor of grijper. Tijdens het graven wordt het gat continu gevuld met steunvloeistof. Diepwandpalen hebben hebben een rechthoekige in plaats van een ronde doorsnede. Het gat in de grond wordt gegraven met een grijper of een hydrofrees.

Boorpalen
Door gebruik te maken van tijdelijke steunvloeistof, zijn zeer grote paalafmetingen mogelijk, zowel wat betreft de diameter als de lengte. Bij deze systemen wordt begonnen met een geleidingsconstructie. Vervolgens wordt het boorgat gegraven. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar. Meestal wordt het boorgat tijdelijk gevuld met bentonietspoeling. Vervolgens wordt de wapening aangebracht. Met behulp van een stortkoker wordt beton van onderaf gestort. Het beton verdrijft de steunvloeistof. Uiteindelijk wordt de hulpconstructie verwijderd.

Diepwandpalen
Door meerdere keren te graven, is het mogelijk langere, T-, L- of kruisvormige doorsnedes te maken. Diepwandpalen worden ook wel baretten genoemd. Door meerdere rechthoekige diepwandpalen (diepwandpanelen) aaneengesloten naast elkaar te maken, ontstaat een diepwand. Om ervoor te zorgen dat de wand waterdicht is, moet veel aandacht worden besteed aan de voegen tussen de panelen.

Voordelen:

  • Deze systemen kunnen uitkomst bieden bij grote gebouwen en dus zware belastingen.
  • Diameters tot 3 meter en lengtes tot 120 meter zijn mogelijk.
Delen:

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

Brochure fundaties

Voor het funderen van gebouwen zijn in veel plaatsen in Nederland betonnen palen noodzakelijk. De keuze wordt o.a. bepaald door: omgeving, draagvermogen, bodemprofiel en bouwproces. De brochure fundaties voor woningbouwcasco's behandelt deze factoren.

 

Cover-Fundaties-woningcasco's-2013

 

Brochure aanvragen


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.