mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Werkvoorbereiding beton agrarische sector

In de agrarische sector wordt voor veel bouwwerken betonmortel gebruikt. Aan deze bouwwerken, zoals stallen, kassen, mestbassins en terreinverharding, worden vaak hoge eisen gesteld. De levensduur van deze constructies wordt vooral bepaald door het stellen van prestatie-eisen aan de sterkteklasse en de milieuklassen.

Agrarischbeton-05

Constructie

De constructeur rekent met een sterkteklasse, beoordeelt de omgeving waaraan het beton wordt blootgesteld en bepaalt de van toepassing zijnde milieuklassen. Hierbij worden de mate van vochtigheid en het aantastingmechanisme die van invloed is, gewogen. Aan de benoemde milieuklassen is ook de dekking en toelaatbare scheurwijdte gekoppeld. 

Let op: Door de in de norm gestelde eisen aan de samenstelling C20/25 in combinatie met XA3 bij 3b en 4, kan leiden tot hogere sterkteklasse waarbij een verhoogd risico is op scheurvorming. Advies van VOBN is om in overleg met betoncentrale en/of constructeur aanpassingen te doen in bijvoorbeeld sterkteklasse of milieuklasse.

 

 Bouwdelen Sterkte
klasse
Milieu
klassen 
Aandachtspunten
Bron: Informatieblad VOBN Agrarische sector 
  Stalconstructies      
1 Wanden C20/25 XC3  
2 Wanden in aanraking met mest C20/25 XC3, XA2  
3a Vloeren C20/25
C30/37

XC3, XA2
XC3, XA3

Boxdekken, opstortvloer, niet onderkelderde loopgang

3b Vloeren in aanraking met dooizouten

C20/25
C30/37

XC3, XA3
XD1 
Vloermelkstal, tanklokaal, voergang 
  Mestbassins      
Wanden, vloeren, dek  C20/25
C20/25 (C30/37)
C20/25 (C30/37)
C20/25 (C30/37) 
XC4, XA2
XC4, XF1, XA3
XC3, XA3
XC4, XA3 
Keldervloer
Kelderwand (buiten)
Kelderwand (binnen)
Kelderdek (afh. situatie afschot 10/mm/m1) 
  Biogassilo's      
Wanden, vloeren, dek  C35/45  XC3, XA3   
  Vloeropslag      
Sleufsilo's wand en vloer  C30/37 
C30/37
XC4, XF1, XA3
XC4, XF3, XA2 
Wand
Vloer 
Kuilplaat  C20/25  XC4, XF3, XA2  Graskuil e.d. 
8 Opslag C20/25 XC3, XF1 Aardappelen, suikerbieten e.d.
9 Vloeren, wanden  C20/25
C20/25 
XC3
XC3, XA2 
Aardappelen
Uien, fruit 
10  Beluchtingkanalen C20/25  XC3   
  Werktuigberging      
11 Vloeren C20/25
C20/25 (C30/37)
XC3, XD1
XC3, XD1, XA3
 
  Erf- en kavelweg      
12 Verharding C30/37 XC3, XF2, XD3  
13 Spoelplaats C30/37 XC3, XF2  

Download Informatieblad Agrarische sector

Delen:

Samenwerking

Logo-CBC-150px

 

 

bron: Cement&BetonCentrum

Publicatie's beton agrarische sector


bron: Cement&BetonCentrum

Dossier agrarische sector


 

Betonbouwgids

De Betonbouwgids is een handig naslagwerk voor alle partijen die werkzaam zijn binnen de betonbouwketen, met name de uitvoering. In deze gids is veel informatie te vinden over o.a. storten, verwerken en nabehandelen van beton.

 

Cover_Betonbouwgids 2012

Download de Betonbouwgids


 

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

Betonmortel in de agrarische sector

Wat zijn de eigenschappen van betonmortel toegepast in deze sector. Hoe moet betonmortel verwerkt worden? 

Cover_informatieblad-Agra-10-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het informatieblad


VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.