mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Optimalisatie van de betonsamenstelling

Om het vervoer over water tussen Maastricht en Den Bosch nog beter te faciliteren, wordt ten oosten van Den Bosch een aftakking van de Zuid-Willemsvaart aangelegd. Twee nieuwe sluizen, vier sifons, verschillende gemalen en zes bruggen worden daarbij in beton gerealiseerd.

VOBN_projecten_WillemsvaartVoor de diverse betonmortelkwaliteiten bracht leverancier Mebin de CO2-footprint in kaart en adviseerde de WillemsUnie onder meer over optimalisatie van de samenstelling van de betonmortel. Foto: Mebin B.V.

De bestaande vaart wordt van Den Bosch naar Veghel verbreed en dieper uitgegraven. Niet alleen met de omlegging maar ook bij de keuze van toeleveranciers geldt duurzaamheid als belangrijk criterium. Opdrachtgever Rijkswaterstaat maakt met het project de Zuid-Willemsvaart geschikt voor grotere schepen met drie lagen containers. Zo'n schip kan ongeveer 100 vrachtwagens van de weg halen. Dat betekent: effectiever transport, minder CO2-uitstoot en minder files. Een aardige opsteker voor het milieu. Het nieuwe kanaal wordt gerealiseerd door Combinatie WillemsUnie, waarin Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra, GMB Civiel en Van den Herik kust- en oeverwerken samenwerken.

Het nieuwe kanaal is een 9 kilometer lange aftakking van de bestaande Zuid-Willemsvaart. Het nieuwe deel begint bij Den Dungen en mondt uit in de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 6 bruggen gebouwd over het toekomstig kanaal: de N279 kruist het kanaal met 2 bruggen en ter hoogte van de Graafsebaan, Empelseweg, Bruistensingel en Beusingsedijk bevinden zich de overige bruggen.

Slimme logistiek en werkmethodiek

Grote uitdaging bij de realisatie van de kunstwerken is de constructieve verscheidenheid. Lengte, breedte, hoogte en wegdikte verschillen per brug waardoor niet gebruik kan worden gemaakt van één standaard werkmethode die vervolgens kan worden herhaald. Daarnaast worden de kunstwerken gedeeltelijk parallel gerealiseerd: de brug Bruistensingel wordt tegelijk met de brug Graafsebaan gebouwd en de Empelseweg tegelijk met de Beusingsedijk. Dat vereist niet alleen een strakke planning en uitvoering maar ook een uitgekiende logistiek. Met name van de materieel- en betontoeleveranciers wordt daarbij het nodige verwacht.

Kiezen voor duurzaamheid

Duurzaamheid was voor de Combinatie WillemsUnie een belangrijk selectiecriterium bij de keuze van de toeleveranciers. Ondersteuningsleverancier Matemco bood met de combinatie van het wiksteiger-ondersteuningsysteem en de speciale Dolphin-onderslag een passende oplossing. De gelamineerd houten onderslag is geschikt voor zwaardere belastingen. Door de maximale belastbaarheid van 75 kN bij een steunpuntafstand van 1,80 m kan een grotere vakindeling gemaakt worden. Naast een aanzienlijke arbeidsbesparing resulteert dit ook in een grote besparing op de inzet van materieel en dus ook minder transportbewegingen.

In combinatie met een uitgekiende logistiek zorgt dit voor een kleinere CO2-footprint. Het reken- en tekenwerk voor de ondersteuningen werd verzorgd door Matemco's eigen engineeringbureau. Ondanks de verschillende betonvormen van de brugconstructies wordt er maar van een beperkt aantal vakwerkunits gebruik gemaakt. Dit kon door in het voortraject het hele project integraal te benaderen. Deze extra investering in tijd aan de voorkant heeft een efficiëntere totaaloplossing mogelijk gemaakt. De montage en demontage van het materieel, samen met alle horizontale bekistingen en bijbehorende arbeid, worden daarbij door Matemco -in samenwerking met BTB Riedas- verzorgd.

Optimale samenstelling betonmortel

Voor de diverse betonmortelkwaliteiten bracht betonmortelleverancier Mebin de CO2-footprint in kaart en adviseerde de WillemsUnie onder meer over optimalisatie van de samenstelling van de betonmortel, alsook over de uitvoering, verwerking, transport en hergebruik van aanwezige grondstoffen. Het storten van de circa 1,75 m dikke brugdekken is een megaklus. Alleen al voor de brug Bruistensingel werd ruim 4.500 m3 beton gestort. Vier regionale betonmortelcentrales, vier betonpompen en de ladingen van in totaal ruim vierhonderd betonmixers waren nodig voor deze stort die bijna 24 uur in beslag nam.

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Lid van Betonhuis

Logo 18._Mebin 150

bron: www.mebin.nl

Mebin B.V. - Lid Betonhuis


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.